Od latinskog do francuskog

Naziv
Od latinskog do francuskog
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
52463
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje temeljnih elemenata razvoja francuskog jezika, posebice onih koji su bitni za shvaćanje i pravilno interpretiranje pojedinih fenomena u suvremenom francuskom jeziku; uočavanje povezanosti unutarnjih i vanjskih čimbenika razvoja.
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (predavanje). Komentiranje primjera.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
  1. 1. Walter von Wartburg, Évolution et structure de la langue française, Bern (1949, 9. izdanje 1969., ali se knjiga i poslije u niz navrata pretiskivala); 2. Joseph Anglade, Grammaire élémentaire de l'ancien français, Paris, 1965 (i niz potonjih izdanja); 3. Guy Raynaud de Lage, Introduction à l'ancien français, Paris, 1970; 4. Guy Raynaud de Lage, Manuel pratique d'ancien français, Paris, 1970.
Dopunska literatura
  1. Bruneau, Ch., Petite histoire de la langue française, I-II, Paris, 1969. ili neki drugi ekvivalentan priručnik.

Izborni predmet na studijima
  1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar