Odabrana poglavlja kvalitativne analize

Naziv
Odabrana poglavlja kvalitativne analize
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
131637
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Opći cilj: Upoznavanje s kvalitativnom metodologijom, a posebno s metodama kvalitativnih analiza teksta te problemima konceptualizacije istraživanja i primjene metode u praksi. Posebni cilj: Ovladavanje upotrebom pojedinačnih metoda i tehnika, sa svrhom osposobljavanja za vlastita istraživanja.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Što je tekst i tipovi tekstova.
 3. Obilježja kvalitativnih pristupa analizi tekstova.
 4. Provedba istraživanja: od formuliranja idstraživačkog pitanja do izvještavanja
 5. Koncpetualizacija istraživanja, uzorkovanje, metode analize, kriteriji kvalitete u kvalitativnim istraživanjima (pouzdanost, valjanost, transparentnost...)
 6. Kvalitativna analiza sadržaja I
 7. Kvalitativna analiza sadržaja II
 8. Kvalitativna analiza sadržaja III
 9. Analiza narativa I
 10. Analiza narativa II
 11. Analiza narativa III
 12. Kritička analiza diskursa I
 13. Kritička analiza diskursa II
 14. Kritička analiza diskursa III
 15. Završna rasprava i evaluacija

Ishodi učenja
 1. osmisliti sociološko istraživanje
 2. identificirati društvene probleme
 3. formulirati istraživačko pitanje
 4. osmisliti prijedlog istraživačkog projekta
 5. prepoznati primjerenost određenih kvalitativnih metoda, shodno formuliranom istraživačkom pitanju
 6. primijeniti različite sociološke koncepte u analizi društvenih pojava i procesa
 7. kritički vrednovati stručni i znanstveni tekst
 8. argumentirano raspravljati o ključnim tezama i metodologiji stručnog i znanstvenog teksta
Metode podučavanja
Predavanja Seminarska izlaganja s naglaskom na kritičku evaluaciju publiciranih znanstvenih radova koji primijenjuju kvalitativnu analizu sadržaja, analizu narativa ili kritičku analizu diskursa.
Metode ocjenjivanja
Ocjena idejnog nacrta istraživanja, temeljem predanog pisanog teksta i rasprave s nastavnicom, u kojoj studen/ica treba "obraniti" svoj prijedog istraživanja. ocjenjivat će se konceptualizacija, jasnoća argumentacije, odnos istraživačkog pitanja i predložene metode, opravdanost predloženog načina prikupljanja materijala, izvedivost.

Obavezna literatura
 1. Flick, Uwe, Ernst von Kardorff, and Ines Steinke, ed. 2004. A Companion to Qualitative Research. London: Sage Publications.
 2. Titscher, Stefan, Michael Meyer, Ruth Wodak, and Eva Vetter. 2000. Methods of Text and Discourse Analysis: In Search of Meaning. SAGE.
 3. Fairclough, Norman. 2003. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London ; New York: Routledge.
 4. Riessman, Catherine Kohler. 2008. Narrative Methods for the Social Sciences. London: SAGE.
 5. Schreier, Margrit. 2012. Qualitative Content Analysis in Practice. SAGE.
Dopunska literatura
 1. ourdieu, Pierre. 1992. Što Znači Govoriti: Ekonomija Jezičnih Razmjena. Biblioteka Psiha. Zagreb: Naprijed.
 2. Czarniawska, Barbara. 2004. Narratives in Social Science Research. London: Sage.
 3. Denzin, Norman K. 2009. “The Elephant in the Living Room: Or Extending the Conversation about the Politics of Evidence.” Qualitative Research 9 (2): 139 –160.
 4. Denzin, Norman K. 2010. “‘On Elephants and Gold Standards.’” Qualitative Research 10 (2): 269 –272.
 5. Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. 2005. The SAGE Handbook of Qualitative Research. SAGE.
 6. Fielding, Nigel. 2010. “Elephants, Gold Standards and Applied Qualitative Research.” Qualitative Research 10 (1): 123 –127. Hsieh, H.-F. 2005. “Three Approaches to Qualitative Content Analysis.” Qualitative Health Research 15 (9): 1277–88.
 7. Krippendorff, Klaus. 2013. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 3rd ed. Los Angeles ; London: SAGE.
 8. Mayring, Philipp. 2000. “Qualitative Content Analysis.” Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research 1 (2). http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1089.
 9. Mason, Jennifer. 2002. Qualitative Researching. SAGE.
 10. Vučković-Juroš, Tanja. 2011. “Reporting on the Issues of Research Rigour and Ethics: The Case of Publications Using Qualitative Methods in the Croatian Social Science Journals.” Revija Za Sociologiju 41 (2): 161–84.

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij