Opća lingvistika

Naziv
Opća lingvistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
35899
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Nabrojati temeljne pojmove lingvističkoga metajezika koji obuhvaćaju univerzalne karakteristike ljudskoga jezika, prirodu i porijeklo jezika, različite jezične identitete, jezične funkcije i načela jezične organizacije.
 2. Razlikovati različite lingvističke teorijske pristupe, povijesne i suvremene (strukturalistički, generativistički, funkcionalistički).
 3. Obrazložiti polazišta i kriterije lingvističkog znanstvenog pristupa jeziku kao univerzalnom, zajedničkom i individualnom fenomenu.
 4. Odrediti pojedine dijelove govornoga čina i s njima povezane jezične funkcije.
 5. Razlikovati sinkronijsku i dijakronijsku perspektivu u pristupu i opisu jezika.
 6. Razlikovati lingvističku od standardološke pozicije u jezičnoj analizi.
 7. Razlikovati temeljno lingvističko pojmovlje i elementarno analizirati jezične iskaze u okviru pojedinih lingvističkih disciplina – fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Radford, A., M. Atkinson, D. Britain, H. Clahsen, A. Spencer (1999) (ur.) Linguistics. An introduction. Cambridge: University Press
 2. Škiljan, D. (1994) Pogled u lingvistiku. Naklada BENJA, Rijeka
 3. Glovacki-Bernardi, i dr. (2001) Uvod u lingvistiku. ŠK, Zagreb
 4. Crystal, D. The Cambridge encyclopedia of language, 2-nd ed. Cambridge University Press, 1997.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar