Opća povijest književnosti: Književnost i kontrakultura 60-ih

Naziv
Opća povijest književnosti: Književnost i kontrakultura 60-ih
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
132091
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je ovoga kolegija upoznati studente s kontrakulturnim pokretom u SAD-u u 60-ima te ponuditi pregled književnog stvaranja osnovnih predstavnika beat generacije. U kolegiju će se obrađivati sljedeće teme: društveni-politički kontekst 60-ih; europske i američke 60-te; kontrakulturni pokret 60-ih; rock kultura i psihodelija; „drug culture“. Institut „Esalen“ i psihološka „revolucija“ razvoja ljudskih potencijala (May, Maslow, Rogers, Tillich). Timothy Leary i psihološki eksperimenti s LSD-jem. Okretanje Istoku i zen-budizmu. Američka kontrakultura 60-ih kao izvor new agea. Pregled književnosti beat generacije. Na kolegiju će se čitati i tumačiti djela Burroughsa, Ginsberga, Huxleya, Kerouaca, Keseya i Thompsona.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: od beatnika do hipija Roszak, Upotreba i zloupotreba psihodeličkog iskustva ili Braunstein i Doyle, The Intoxicated State/Illegal Nation 7. Aldous Huxley i psihodelička kreativnost; Psihološka „revolucija“ 60-ih: „Esalen“ - Institut za razvoj ljudskih potencijala Anderson, The Upstart Spring (poglavlje 11) Film: The Century of the Self – III (A. Curtis) Huxley, Vrata percepcije Anderson, The Upstart Spring (poglavlje 4) 8. Beat književnost kao prethodni
 2. Društveno-politički kontekst 60-ih: nova ljevica Braunstein i Doyle, The New Left's Counterculture
 3. Kontrakulturni pokret 60-ih: temeljni zahtjevi Brown, Budi svoj - poziv na kontrakulturu Haynes, Što je seksualno oslobođenje? Miller, The Ethics of Sex Roszak, Invazija kentaura
 4. Rock kultura 60-ih: festivali i psihodelični rok Miller, The Ethics of Rock Film: Woodstock
 5. Rock kultura 60-ih: progresivni rock Gair, Music (1961-1972)
 6. «Drug culture» i 60-te; psihološki eksperimenti s LSD-jem (Timothy Leary); Roszak, Upotreba i zloupotreba psihodeličkog iskustva ili Braunstein i Doyle, The Intoxicated State/Illegal Nation
 7. Američka kontrakultura kao izvor 'new agea' Jean Vernette, Nova paradigma
 8. Psihodelička kreativnost Aldousa Huxleyja Huxley, Vrata percepcije Anderson, The Upstart Spring (poglavlje 11) Film: The Century of the Self – III (A. Curtis)
 9. Beat književnost kao prethodnica kontrakulturne književnosti: Allen Ginsberg Ginsberg, Odabrane pjesme Raskin, Poetickall Bomshell Stephenson, Allen Ginsberg's „Howl“: A Reading Film: Howl (Rob Epstein/Jeffrey Friedman) Gair, The Birth of Beat
 10. Beatnici i zen budizam: Jack Kerouac Kerouac, Na cesti Gair, J. Kerouac: King of the Beats Gonc-Moačanin, Jack Kerouac-osamljeni putnik beat generacije
 11. Kontrakultura 60-ih i antipsihijatrija - antipsihijatrijski roman Film: Let iznad kukavičjeg gnijezda (Miloš Forman) Lupack, Hail to the Chief: One Flew over the Cuckoo's Nest Kesey, Let iznad kukavičjeg gnijezda
 12. Hunter S. Thompson i kontrakulturna književnost Thompson, Strah i prezir u Las Vegasu
 13. Beat generacija : William S. Burroughs Burroughs, Goli ručak Lydenberg i Skerl, Burroughs's Naked Lunch; William Burroughs and the Literature of Addiction Film: William S. Burroughs: The Man Within (Yony Leyser)
 14. Književnici bliski beat poetici i naslijeđe beat generacije
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Kategorizirati i tumačiti različite elemente kontrakulturnog pokreta
 2. Objasniti povijesni razvoj pokreta, navesti relevantne pravce, predstavnike i ključne tekstove
 3. Kritički usporediti različite pojmove i metode analize kontrakulturnog pokreta
 4. Koristiti različite književnoteorijske metode u analizi strukture književnih tekstova kontrakulture i beat generacije te ih argumentirano integrirati u samostalnom istraživanju
 5. Usporediti i procijeniti opravdanost različitih teorijskih modela za analizu kontrakulturnih pojava
 6. Analizirati kontrakulturne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom pravcu
 7. Preispitati utemeljenost postojećih klasifikacija i interpretacija kontrakulture
Metode podučavanja
Kolegij uključuje dva sata predavanja svaki tjedan i jedan sat seminara. Predavanje je organizirano tako da studenti moraju unaprijed pročitati predviđene tekstove te predavač sažima teze pojedinih tekstova, nakon čega se pristupa kritičkom osvrtu na njih. U taj su proces studenti uključeni svojim pitanjima i komentarima. Na seminaru su studenti podijeljeni u grupe od 6 te na vježbama pristupaju kritičkoj analizi pojedinog teksta.
Metode ocjenjivanja
Studentske obveze uključuju redovito pohađanje nastave (najviše tri izostanka od 15 termina kolegija) te redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje predviđenih tekstova). Studenti mogu, također, preuzeti izborne zadatke kao što su: izrada jednog pisanog rada tijekom trajanja kolegija (ukupno 10-15 kartica teksta), pojedinačna ili grupna prezentacija teme, problema ili teksta u samom kolegiju. Ispit se polaže pismeno. Pismeni ispit sastoji se od 5 pitanja koja su napisana na temelju ispitne literature. Ukupna ocjena studentu povećava se ukoliko je preuzeo i uspješno izvršio neki od izbornih zadataka definiranih u programu kolegija. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta provodi se na temelju evaluacije na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. William S. Burroughs, Goli ručak Lawrence Ferlinghetti, Otvorenih očiju, otvorenog srca Allen Ginsberg, Izbor iz poezije, Poezija, br. 3-4, 2010. Aldous Huxley, Vrata percepcije Jack Kerouac, Na cesti Mexico City Blues (dijelovi) Ken Kesey, Let iznad kukavičjeg gnijezda „Izbor iz poezije i tekstova beat generacije – Gregory Corso, Jack Kerouac, Gary Snyder“, Europski glasnik, br.7, 2002, str. 677-693; 713-740.
 2. Anderson, Walter Truett, 2004, The Upstart Spring: Esalen and the Human Potential Movement (poglavlja 4 i 11), Lincoln: iUniverse, str. 65-78; 207-230 Braunstein, Peter i Doyle, Michael W., „The Intoxicated State/Illegal Nation: Drugs in the Sixties Counterculture“; „'The Revolution Is about Our Lives': The New Left's Counterculture“, u Imagine Nation: The American Counterculture of the 1960s and '70s,New York: Routledge, str. 17-40; 99-124. Brown, Mick, „Budi svoj: poziv na kontrakulturu“, u Šezdesete, str. 255-256. Christopher Gair, 2007, „Music: 1961-1972“, u The American Counterculture, Edinburgh University Press, str. 161-181. Gair, Christopher, 2008, „The Birth of Beat“; „Jack Kerouac: 'King of the Beats'“ u, The Beat Generation, Oxford: Oneworld Publications, str. 25-56; 77-118. Gönc Moačanin, Klara, „Osamljeni putnik beat generacije: Jack Kerouac i zen-budizam“, u Šezdesete, str. 151-164. Haynes, Jim, „Što je seksualno oslobođenje?“, u Šezdesete, str. 249-254. Lukšić, Irena (prir.), 2000, Šezdesete –zbornik, HFD. Lupack, Barbara Tepa, 1995, „Hail to the Chief: One Flew over the Cuckoo's Nest“, u Insanity as Redemption in Contemporary American Fiction: Inmates Running the Asylum, University Press of Florida, str. 63-98. Lydenberg, Robin i Skerl, Jennie, 1991, „Burroughs' 'Naked Lunch'“; „W. Burroughs and the Literature of Addiction“, u William S. Burroughs at the Front: Critical Reception, 1959-1989, Southern Illinois University Press, str. 33-41; 91-102. Miller, Timothy, 1991, „The Ethics of Sex“; „The Ethics of Rock“, u The Hippies and American Values, The University of Tennessee Press, str. 51-70; 71-84. Raskin, Jonah, 2004, „Poetickall Bomshell“, u American Scream: Allen Ginsberg's 'Howl' and the Making of the Beat Generation, University of California Press, str. 1-24. Roszak, Theodore, 1977, „Invazija kentaura“; „Prividna beskonačnost: upotreba i zloupotreba psihodeličkog iskustva“, u Kontrakultura, Zagreb: Naprijed, str. 41-68; 119-134. Stephenson, Gregory, 1990, „Allen Ginsberg's 'Howl': A Reading“, u The Daybreak Boys: Essays on the Literature of the Beat Generation, Southern Illinois University Press, str. 50-58. Sterritt, David, 2004, „Revision, Prevision, and the Aura of Improvisatory Art“, u Screening the Beats: Media Culture and the Beat Sensibility, Southern Illinois University Press, str. 57-76. Vernette, Jean, 2002, „Nova paradigma“, Europski glasnik, br. 7, str. 155-176.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar