Organizacija znanja

Naziv
Organizacija znanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
35926
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Studenti trebaju usvojiti osnovni kategorijalni aparat koji se koristi u području organizacije zna¬nja; spoznati dimenzije područja organizacije znanja; stječi vještine samostalnog pretraživanja in¬formacijskih izvora prema zadanoj temi; kroz seminarske radove naučiti prezentirati svoja sa¬zna¬nja.
Sadržaj
 1. Od INDOK sustava do upravljanja znanjem
 2. Organizacija znanja - osnovni pojmovi (INDOK službe, podatak, informacija, znanje - definicije pojmova)
 3. Osnovni uvid u teoriju informacijske znanosti (ishodišta, razvoj disciplina, razvoj ETAKSA-kompleksa).
 4. Pohranjivanje informacija kroz povijest do danas, tipologija INDOK objekata (tipovi konvencionalnih publikacija)
 5. Vrste znanja i upravljanje znanjem
 6. Vrste znanstvenih radova
 7. Dokumentacijski jezici – tezaurusi
 8. Dokumentacijski jezici - UDK
 9. Relevantnost – ključni pojam informacijske znanosti
 10. Struktura i geneza informacijskih sustav
 11. Istraživanje produkcije, distribucije i korištenja znanja (bibliometrijski zakoni)
 12. Uvod u Web 2.0
 13. Upravljanje znanjem u arhivima
 14. Upravljanje znanjem u muzejima
 15. Upravljanje znanjem u knjižnicama

Ishodi učenja
 1. Koristiti terminologiju iz područja organizacije znanja
 2. Prepoznati i opisati različite vrste informacijskih službi, sustava i usluga
 3. Identificirati informacijske potrebe korisnika u fizičkim i digitalnim zbirkama i fondovima
 4. Prepoznati i razlikovati primjenu dokumentacijskih jezika (UDK, tezaurusa) u obradi i organizaciji dokumentacijskih fondova
 5. Primijeniti postupke samostalnog pretraživanja informacijskih izvora prema zadanoj temi
 6. Prepoznati, razlikovati i znati opisati različite forme prezentacije znanja
 7. Razvijati kritičko mišljenje prema području organizacije znanja
Metode podučavanja
Predavanja, seminar
Metode ocjenjivanja
Dolasci (10%), Seminar (20%), Ispit (70%)

Obavezna literatura
 1. Marušić, M., Petrovečki M., Petrak J., Marušić, A.: Uvod u znanstveni rad u medicini, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.
 2. Rowley, J.: Organizing knowledge, Gower, 1998.
 3. Tuđman, M., Boras D., Dovedan Z.: Uvod u informacijsku znanost, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
 4. Tuđman, M.: Obavijest i znanje. S rječnikom osnovnih pojmova, Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1990. (1., 2., 4. poglavlje)
Dopunska literatura
 1. Jadranka Lasić Lazić (ur.): Odabrana poglavlja iz organizacije znanja. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2004.
 2. HJERLAND Birger. Fundamentals of Knowledge organization. Knowledge organization   ISSN 0943-7444 . 2003, vol. 30, no2, pp. 87-111
 3. Klaus North: Upravljanje znanjem - Vođenje poduzeća usmjereno prema znanju. Naklada SLAP, 2008.
 4. Miroslav Žugaj, Markus Schatten. Informacijski sustav za upravljanje znanjem u hipertekst organizaciji. Ekonomski vjesnik, No. 1-2, prosinac 2008., str. 19-30.
 5. Booth, W.C., Colomb, G.G., Williams, J. M.: The Craft of Research (odabrana poglavlja), University of Chicago Press, 1995.
 6. Buckland, M. K.: Information and information systems, Praeger Publishers, New York, 1991. (1., 3., 4., 5. i 6. poglavlje)
 7. Ellis, J. (ur.): Keeping Archives, (1. poglavlje), THORPE, 1992.
 8. Griffiths, B.V. (ed.): Key Papers in Information Science, ASIS, Washington, DC, 1980
 9. Castells, M. The Internet galaxy: Reflections on the Internet, business, and society. Oxford :Oxford University Press, 2001.
 10. Cooper, W. Internet Culture // The Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information / edited by Luciano Floridi. Malden, MA : Blackwell Pub., 2004.
 11. Harnish, R. M., Minds, Brains, Computers: an historical introduction to the foundations of cognitive science Blackwell, 2001. (1. poglavlje i jedno poglavlje po izboru)
 12. Katz, W.A.: Introduction to Reference Work: basic information sources, vol. I, McGraw-Hill, Inc., 1992. (prvi dio)
 13. Lose, R. M.: The Science of Information, San Diego, Academic press, 1990., (1. poglavlje : različite definicije informacija)
 14. Maroević, Ivo. Muzeologija i znanost u virtualnom okruženju. // 2. i 3. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture / uredile Mirna Willer i Tinka Katić. Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2000. Str. 94.
 15. Gill, Tony. Building semantic bridges between museums, libraries and archive : The CIDOC Conceptual Reference Model. // First Monday : peer reviewed journal on the Internet. 9, 5(2004). [citirano: 2007-04-21] Dostupno na: http://www.firstmonday.org/issues/issue9_5/gill/index.html
 16. Tkalac, S., Tuđman, M. (ur.): Informacijske znanosti i znanje, Zagreb, Zavod za informacijske studije, 1990. (članak po izboru)
 17. Tkalac, S., Tuđman, M. (ur.): Obrada prirodnog jezika i prikaz znanja, Zagreb, Zavod za informacijske studije, 1993. (članak po izboru)
 18. Wersig, G.: Information Theory u J. Feather, P. Sturgers (ur.) International Encyclopedia of Information and Library Science, London, Routledge, 1997., pp. 220-227.
 19. Willer, M. (ur.): Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnost suradnje u okviru globalne informacijske infrastrukture, Hrvatsko bibliotekarsko društvo, Zagreb, 1997. (članak po izboru)
 20. Willer, M., Katić, T. (ur.): Arhivi, knjižnice, muzeji, Hrvatsko bibliotekarsko društvo, Zagreb, 2000. (članak po izboru)

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar