Osmanska lektira

Naziv
Osmanska lektira
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
2
Šifra
117829
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Usvojiti znanja i sposobnosti navedena u opisu sadržaja predmeta.
Sadržaj
 1. Čitanje, analiza i transliteracija osmanskih tekstova s kraja 19. i početka 20. stoljeća.
 2. Čitanje, analiza i transliteracija osmanskih tekstova s kraja 19. i početka 20. stoljeća.
 3. Čitanje, analiza i transliteracija osmanskih tekstova s kraja 19. i početka 20. stoljeća.
 4. Analiza (transliteriranih) latiničnih osmanskih tekstova s kraja 19. i početka 20. stoljeća i transliteracija na arabicu.
 5. Analiza (transliteriranih) latiničnih osmanskih tekstova s kraja 19. i početka 20. stoljeća i transliteracija na arabicu.
 6. Analiza (transliteriranih) latiničnih osmanskih tekstova s kraja 19. i početka 20. stoljeća i transliteracija na arabicu.
 7. Ponavljanje i provjera znanja.
 8. Čitanje, analiza i transliteracija tekstova osmanskih kroničara. Izlaganje seminara.
 9. Čitanje, analiza i transliteracija tekstova osmanskih kroničara. Izlaganje seminara.
 10. Čitanje, analiza i transliteracija tekstova osmanskih kroničara. Izlaganje seminara.
 11. Čitanje osmanskih geografskih karata. Izlaganje seminara.
 12. Analiza starijih osmanskih tekstova transliteriranih na latinicu; transliteracija na arabicu. Izlaganje seminara.
 13. Analiza starijih osmanskih tekstova transliteriranih na latinicu; transliteracija na arabicu. Izlaganje seminara.
 14. Analiza starijih osmanskih tekstova transliteriranih na latinicu; transliteracija na arabicu. Izlaganje seminara.
 15. Ponavljanje i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. čitati, prevoditi i analizirati tiskane tekstove na osmanskom jeziku
 2. transliterirati tekstove s arabice na latinicu
 3. transliterirati tekstove s latinice na arabicu
 4. analizirati elemente iz arapskog i perzijskog jezika
 5. analizirati elemente osmanskog jezika u okviru seminara
Metode podučavanja
Vježbe i seminar; testovi i provjere znanja tijekom studija; usmeno izlaganje; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, transliteriranju, konverzaciji).
Metode ocjenjivanja
Završni (pismeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Buğday, K. (2009.), The Routledge Introduction to Literary Ottoman, Routledge.
 2. Hagopian, V. H. (1907.), Ottoman-Turkish Conversation-Grammar, Heidelberg.
Dopunska literatura
 1. Kerslake, C. (1998.), Ottoman Turkish, str. 179-202. U: The Turkic Languages (ed. by L. Johanson and E. A. Csató), London & New York.
 2. Kreutel, R. F. (1965.), Osmanisch-Türkische Chrestomathie, Wiesbaden.
 3. Hayati Develi (2009.), Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, Istanbul.

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar