Osnove hindske gramatike 2

Naziv
Osnove hindske gramatike 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
69715
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Vježbe iz stranog jezika
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznavanje studenata s morfološkom strukturom hindskoga jezika i s osnovama sintakse kako bi mogli prevoditi jednostavnije tekstove i uspoređivati morfološku i stintaktičku strukturu hindskoga s genetski srodnim romskim jezikom.
Sadržaj
 1. ponavljanje agentivne konstrukcije, provjera znanja gradiva iz proteklog semestra, uvod u prošlo vrijeme
 2. negotovo prošlo vrijeme, gotovo prošlo vrijeme, trajno prošlo vrijeme
 3. provjera zadaće, pripovjedna vremena, rad na primjerima
 4. provjera zadaće, buduće nesloženo vrijeme, i prezumptivi (negotovi, gotovi, trajni)
 5. provjera zadaće, konjunktiv (nesloženi, negotovi, gotovi, trajni), tvorba nepravilnih konjunktiva.
 6. provjera zadaće, imperativ, pasiv i pasivna konstrukcija, kauzativni glagoli
 7. 7-15.čitanje hindskog teksta po izboru nastavnika. Složeni glagoli i elementi hindske sintakse analizirat će se kako se ovi budu pojavljivali u tekstu, a od studenata će se zahtijevati da ih u cijelosti usvoje. Posebno će se skretati pozornost na semantiku složenih glagola i njihovu ekspresivnost, te na gradnju hindske zavisno-složene rečenice (vremenske, pogodbene, objektne, uzročne i sl.).

Ishodi učenja
 1. Student će moći opisati i objasniti morfološku strukturu hindskoga jezika kao i neke elemente sintakse.
 2. Student će moći prepoznati sve gramatičke oblike u hindskoj rečenici.
 3. Student će moći primjeniti znanje iz morfologije i sintakse na prijevod hindskoga teksta na hrvatski jezik uz pomoć rječnika. 4. sastaviti vlastiti jednostavni tekst na hindskome jeziku.
 4. Student će moći prosuditi o vrsti zavisno složenih hindskih rečenica.
 5. Student će moći sastaviti jednostavan tekst na hindskome jeziku.
Metode podučavanja
Predavanje i vježne
Metode ocjenjivanja
redovito pohađanje nastave, redovno pisanje zadaća, na kraju godine polaganje usmenog i pismenog ispita.

Obavezna literatura
 1. Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb
Dopunska literatura
 1. Pořizka, Vincenc (1972.), Hindština / Hindi Language Course, Praha
 2. McGregor, R. Stuart (/3/1995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford
 3. McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar