Osnove jidiša

Naziv
Osnove jidiša
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
94700
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s povijesnim razvojem jidiša i njegova istraživanja, s pismom i osnovnim elementima leksika i gramatike jidiša te s kulturom stvorenom na jidišu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje - Teorije o razvoju jidiša i metodologija rada i istraživanja
 2. Periodizacija povijesti jidiša
 3. Pismo, leksik i elementi gramatike jidiša
 4. Pismo, leksik i elementi gramatike jidiša
 5. Razvoj starijeg jidiša
 6. Razvoj novijeg jidiša u Srednjoj i Istočnoj Europi
 7. Jidiš u 20. stoljeću
 8. Jidiš u 20. stoljeću
 9. Štetl i židovska pučka kultura na jidišu
 10. Štetl i židovska pučka kultura na jidišu
 11. Književnost na jidišu
 12. Književnost na jidišu
 13. Književnost na jidišu
 14. Jidistika i položaj suvremenoga govornog jidiša
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Predmet pridonosi poznavanju povijesti jidiša i osnova njegovoga jezičnog sustava kao i poznavanju razvoja i tekovina židovske književnosti i pučke kulture na jidišu.
 2. Stjecanje kulturne kompetecije u širem smislu riječi, stjecanje osnovnih znanja o jidišu u kontekstu povijesnog razvoja jezika, ideja i kulture Židova Srednje i Istočne Europi, razumijevanje osnovnih pojmova židovske pučke kulture, stjecanje znanja o reprezentativnim književnicima i kulturnoj produkciji jidiškoga jezičnog izraza.
Metode podučavanja
Pohađanje nastave Pismeni ispit
Metode ocjenjivanja
Osnova za vrednovanje rada studenata je redovito pohađanje predavanja i uspjeh postignut na završnom ispitu, a katedra će u suradnji s fakultetom i nositeljem predmeta organizirati vrjednovanje nastave putem ankete.

Obavezna literatura
 1. Zucker, Sheva, Yiddish, An Introduction to the Language, Literature & Culture Vol. 1, Ktav Publishing House – The Workmen’s Circle/Arbeter Ring, New York, 1994
Dopunska literatura
 1. Viktor Žmegač i dr. (ur.): Povijest svjetske književnosti. Knjiga 5: Književnost njemačkog jezičnog izraza, skandinavske književnosti, nizozemske i flamanske književnosti, književnosti na jidišu i madžarske književnosti, Zagreb 1974.
 2. Franz Joseph Beranek: "Jiddisch", U: Wolfgang Stammler (ur.): Deutsche Philologie im Aufriss, sv. 1, Berlin 1952, st. 1551-1590.
 3. Heiko Haumann: Geschichte der Ostjuden, München 1990.
 4. Ronald Lötzsch: Jiddisches Wörterbuch, Dudenverlag, Mannheim - Leipzig - Wien, Zürich 1992.
 5. Salzia Landmann: Jiddisch. Das Abenteuer einer Sprache mit kleinem Lexikon jiddischer Wörter und Redensarten sowie jiddischen Anekdoten, Ullstein, Berlin 1997.
 6. Marvin I. Herzog, Wita Ravid, Uriel Weinreich (ed.): The Field of Yiddish. Studies in Language, Folklore and Literature, Mounton and Co, London etc. 1969.

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar