Osnove ranokršćanske arheologije

Naziv
Osnove ranokršćanske arheologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
51127
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj ovoga predmeta je savladavanje osnovnih znanja iz područja ranokršćanske arheologije.
Sadržaj
 1. Uvod – literatura – definicija – vremenski okvir
 2. Uvod – literatura – definicija – vremenski okvir
 3. Povijesne i socijalne prilike u Palestini u vrijeme života i neposredno nakon razapinjanja i uskrsnuća Isusa Krista
 4. Apostoli – apostolski oci – crkveni oci – apologeti
 5. Razvoj liturgije i kleričke hijerarhije
 6. Uloga žena u ranokršćanskoj crkvi – robovlasništvo
 7. Prvi raskoli
 8. Progoni kršćana – kult mučenika
 9. Najranija kršćanska okupljališta – kućna crkva u Dura Europos-u
 10. Razvoj rimskih katakombi
 11. Razvoj rimskih katakombi
 12. Slikarstvo ranokršćanskih katakombi
 13. Slikarstvo ranokršćanskih katakombi
 14. Ranokršćanstvo na području Hrvatske do objave Milanskog edikta
 15. Pismeni ispit

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći objasniti povijesnu pozadinu i kronologiju pojave i razvoja ranoga kršćanstva.
 2. Studenti će moći dati definiciju ranokršćanske arheologije kao jedne od grana arheologije.
 3. Studenti će moći prepoznati i pravilno interpretirati ranokršćansku arhitekturu, mozaike, slikarstvo, kiparstvo i predmete umjetničkog obrta na području Rimskoga carstva s posebnim naglaskom na područje Hrvatske.
 4. Studenti će moći objasniti razvoj liturgije i crkve u ranome kršćanstvu na primjeru antičkih literarnih izvora.
 5. Studenti će moći interpretirati društvene i religijske promjene koje donosi kršćanstvo.
 6. Studenti će moći steći vještine nužne za daljnji rad na diplomskom studiju arheologije.
Metode podučavanja
Predavanja uz pomoć tehničke opreme.
Metode ocjenjivanja
Uspješno položen pismeni ispit koji se temelji na sadržajima iz predavanja i zadane literature.

Obavezna literatura
 1. G. Koch, Frühchrisliche Kunst, Stuttgart – Berlin – Köln 1995.
 2. V. Kapitanović, Kršćanska arheologija, Split 2006.
 3. N. Cambi, Kasnoantička i ranokršćanska civilizacija, u: N. Cambi, Antika, Zagreb 2002, 205-311.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar