Osnove upravljanja informacijskim institucijama

Naziv
Osnove upravljanja informacijskim institucijama
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
52655
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Student će nakon odslušanih predavanja i seminarskog rada razumjeti pojam upravljanja, osnovne aktivnosti i resurse upravljanja. Bit će sposoban za planiranje u okviru zadovoljavanja potreba informacijskih i dokumentacijskih službi, jednako kao i za uspostavu mehanizama vrednovanja učinjenog. Jednako tako bit će pripremljen za timski rad.
Sadržaj
 1. Pojam upravljanja i njegova primjena u u svim vrstama informacijskih ustanova
 2. Razine upravljanja: od upravnih vijeća, preko ravnatelja do djelatnika
 3. Osnovne aktivnosti upravljanja: planiranje, organiziranje i mjerenje uspješnosti
 4. Osnovni resursi inf. institucija
 5. Osnove upravljanja ljudskim resursima

Ishodi učenja
 1. Praktično upoznavanje s organizacijskom strukturom i načinom upravljanja pojedinim vrstama informacijskih institucija
 2. Analiziranje raspoloživih resursa i uočavanje točaka problema te savladavanje oblikovanja, vođenja i vrednovanja rezultata projekta
 3. Razumjeti pojam upravljanja, osnovne aktivnosti i resurse upravljanja
Metode podučavanja
Predavanja, seminar
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit 40% Seminar 40% Usmeni ispit 20%

Obavezna literatura
 1. Armstrong, M. Upravljanje poslovima i aktivnostima. Zagreb : Consult, 2001
 2. Thackeray, V. Što je to projekt? u: Informatica museologica, br. 1-2, 2002, str. 57-60.
Dopunska literatura
 1. Bahra, N. Competitive knowledge management. London : Palgrave, 2001.
 2. Bahtijarević-Šiber, F. Management ljudskih potencijala. Zagreb : Golden marketing, 1999
 3. Svenonius, E. The intellectual foundation of information organization. Cambridge, Ma; London: The MIT Press, 2000.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar