Osnove upravljanja muzejskim zbirkama

Naziv
Osnove upravljanja muzejskim zbirkama
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
52652
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Steći osnovna znanja o temeljnim postupcima rada sa zbirkama stvarne građe (nabava - izlučivanje, posudba - mobilnost, dokumentiranje i osiguranje pristupa) i upoznati se s novim strategijama upravljanja zbirkama u 21.stoljeću i vremenu ekonomske krize.
Sadržaj
 1. Pojam i načela upravljanja muzejskom zbirkom i ostali potrebni dokumenti u radu sa zbirkama
 2. Pojam i tipologija (potreba za tipologijom) zbirki danas u 21.stoljeću
 3. Politika sabiranja muzeja i je li izgubila na važnosti danas u RH
 4. Etički kodeks za muzeje i njegovi stavovi u području aktivnosti rada na zbirkama
 5. Osnovni postupci rada s predmetima zbirke : nabava, izlučivanje, posudba
 6. Pristup muzejskim predmetima i informacijama o predmetima
 7. Dokumentiranje kao važna aktivnost upravljanja zbirkama
 8. Zaključno ili o novim strategijama upravljanja

Ishodi učenja
 1. Definirati osnovne pojmove važne za upravljanje muzejskom zbirkom
 2. Opisati načela i osnovne postupke upravljanja muzejskom zbrkom
 3. Opisati stavove Etičkog kodeksa za muzeje u području upravljanja zbirkama
 4. Demonstrirati osnove dokumentiranja predmeta zbirke
Metode podučavanja
Predavanja, analiziranje loših i dobrih primjera prakse, posjet zbirkama u muzejskim ustanovama
Metode ocjenjivanja
Nazočnost i aktivnost na predavanjima, pisani ispit

Obavezna literatura
 1. Ambrose, T; Paine, C. Osnove muzeja. Poglavlja: 34-43. London, NY: Routledge, 1993, str.124-158
 2. Etički kodeks. Poglavlje: 2. http://www.icom-croatia.hr/LinkClick.aspx?fileticket=CEnJoVuf9Wk%3D&tabid=36. 20.10.2010.
 3. Encouraging Collections Mobility (poglavlja: Active Collections: re-visiting our collection for more and better use; Collection Mobility - stepping forward ). Helsinki: Finnish National gallery, 2010, str. 118-149, 166-175.
 4. Vujić, Ž. Izlučiti ili ne izlučiti predmete iz zbirke? Informatica museologica, vol. 27, 1996, str. 5-10.
 5. Vujić, Žarka. Zlodi, Goran. Nova tehnologija i pristup muzejskim zbirkama : iskustva zagrebačkih umjetničkih muzeja i galerija, str. 25-31 Bilješke. - Summary.
Dopunska literatura
 1. Zakon o muzejima; Pravilnici o vođenju muzejske dokumentacije i o uvidu u muzejsku dokumentaciju i građu (www.min-kulture.hr...propisi)
 2. Maturanec, I. Nove strategije upravljanja muzejskim zbirkama. Završni rad. Ff, 2012.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar