Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske

Naziv
Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
64241
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Upoznati studente s temeljnim spoznajama o biološkim i kulturnim prapočecima i razvoju čovjeka, načinima prilagodbe na okoliš, te korištenim strategijama preživljavanja u starijem i srednjem kamenom dobu.
Sadržaj
 1. Povijest proučavanja paleolitika u okviru razvoja europske prapovijesne arheologije
 2. Metode istraživanja paleolitičkih nalazišta
 3. Rani hominini i prva litička industrija I
 4. Rani hominini i prva litička industrija II
 5. Nastanjivanje Europe i ašelejenska kultura
 6. Klimatske prilike i staništa u srednjem paleolitiku
 7. Neandertalci i musterijenska kultura I
 8. Neandertalci i musterijenska kultura II
 9. Pribavljanje hrane i prehrana neandertalaca
 10. Simboličko ponašanje neandertalaca
 11. Pojava suvremenih Europljana
 12. Problem prijelaska srednjeg u gornji paleolitik
 13. Rani gornji paleolitik
 14. Kasni gornji paleolitik i mezolitik I
 15. Kasni gornji paleolitik i mezolitik II

Ishodi učenja
 1. Primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku
 2. Koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu
 3. Moći prezentirati stručne i znanstvene podatke javnosti
 4. Primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija
 5. Nabrojati i objasniti metode relativnog i apsolutnog datiranja arheološke građe
 6. Nabrojati i objasniti tipologije pojedinih vrsta arheološke građe
 7. Nabrojati i objasniti interdisciplinarnu primjenu znanstvenih metoda u arheologiji
 8. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativne kamene izrađevine i proizvodne postupke
 9. Moći nabrojati i opisati različite faze biološke i kulturne evolucije čovjeka
 10. Primijeniti postojeće tipologije na klasifikaciju kamenih izrađevina
 11. Moći opisati promjene u okolišu tijekom glacijala i postglacijala i način prilagodbe ljudi na te promjene
 12. Moći opisati promjene u strategijama preživljavanja kroz dugo vremensko razdoblje
 13. Moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske
 14. Moći navesti glavna obilježja arheoloških kultura i civilizacija Europe i Sredozemlja
Metode podučavanja
Predavanja uz slikovni materijal, rad sa didaktičkom zbirkom
Metode ocjenjivanja
pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Janković, I., Karavanić, I. 2009. Osvit čovječanstva: početci našega biološkog i kulturnog razvoja. Zagreb, Školska knjiga.
 2. Karavanić, I. 2004. Život neandertalaca. Zagreb, Školska knjiga.
 3. Mellars, P. 1994. The Upper Palaeolithic Revolution. U: The Oxford Illustrated Prehistory of Europe (ed. Cunliffe, B.),Oxford, Oxford University Press, pp. 42-78.
 4. Mithen, S. 1994. The Mesolithic Age. U: The Oxford Illustrated Prehistory of Europe (ed. Cunliffe, B.), Oxford, Oxford University Press, pp. 79-135.
 5. Malez, M. 1979. Paleolitske i mezolitske regije i kulture u Hrvatskoj. U: Praistorija jugoslavenskih zemalja I (ed. Benac, A.), Sarajevo, Svjetlost, pp.227 – 295.
 6. Radovčić, J. 1988. Dragutin Gorjanović-Kramberger i krapinski pračovjek. Zagreb, Školska knjiga.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar