Pedagoška dijagnostika

Naziv
Pedagoška dijagnostika
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
52623
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar