Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008.

Naziv
Cool Britannia? Britanska drama u razdoblju od 1956. do 2008.
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
64244
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Ukazati na ulogu britanske drame u formuliranju viđenja uloge Velike Britanije u postimperijalističkom razdoblju
Sadržaj
 1. Kolegij sagledava britansku dramu u razdoblju koje započinje premijerom Osebornove Osvrni se gnjevno i završava Pinterovom smrću na Badnjak 2008. godine u svjetlu njezina doprinosa formulaciji britanskog nacionalnog identiteta. Proučavajući djela dolje navedenih autora istražit ćemo način na koji se britanski dramatičar kroz tri generacije gnjevnih ljudi (izvornu u pedesetima i šezdesetima, drugu u devedesetima kroz dramaturgiju «krvi i sperme», te treću kroz Verbatim dramaturgiju– dokumentarni
 2. Ideja da književnost konstituira diskurse s pomoću kojih suvremeno doba tumači svijet (Marion Halligan, J. Hillis Miller); preispitivanje metanaracija (Lyotard, White, Foucault)
 3. Moć i identitet (Hall, Bhabha, Anderson, Duara, Balibar, Spivak); odnosi moći i pravo na reprezentaciju (Foucault); kraj metanaracija i relativizacija Istine (Baudrillard)
 4. Povijesna kontekstualizacija dramaturgije «gnjevnih mladih ljudi», dramaturgije «krvi i sperme», te Verbatim dramaturgije: Britanija u drugoj polovici 20. stoljeća i u prvom desetljeću 21. stoljeća; utjecaj Samuela Becketta i teatra apsurda
 5. Pokret «gnjevni mladi ljudi»; John Osborne: Look Back in Anger, 1956; sraz klasnih kultura s dominantnom temom bespomoćnosti i ljutnje: otkriće da je idealizirana Britanija za koju se žrtvovalo tijekom rata lažna, a s time u skladu formuliran nacionalni identitet izdaja
 6. Harold Pinter: The Dumb Waiter, 1960; sraz individualnog i kolektivnog identiteta kroz političku metaforu, tema «Velikog brata»
 7. Edward Bond: Saved, 1965; kulturno siromaštvo i frustracija mladih na socijalnoj pomoći, pitanje cenzure
 8. Tom Stoppard: Rozenkrantz And Guildenstern Are Dead, 1966: sraz individualnog i kolektivnog identiteta u društvu u kojem su tradicionalne vrijednosti izvrnute, postmodernistička igra riječima, reinskripcija britanskog kanona; isječci iz filma Rozenkrantz And Guildenstern Are Dead (1990)
 9. Tematika prekooceanske kolonizacije u britanskoj drami (Kidd, Tylor, Kipling)
 10. Timberlake Wertenbaker: Our Country’s Good
 11. Dramaturgija «krvi i sperme» (In-Yer-Face Theatre); Sarah Kane: Blasted, 1995; tragedija povijesti; usporedba recepcije s Look Back in Anger i Saved
 12. Mark Ravenhill: Shopping and Fucking, 1996; konzumerizam koji briše sve moralne kodove; snimka predstave izvedene u kazalištu &TD, Zagreb, premijera 7. svibnja 2004.
 13. Verbatim dramaturgija: političari na pozornici; David Hare: Stuff Happens; odnos prema britanskoj vanjskoj politici, igre moći, reprezentacija i samoreprezentacija
 14. Verbatim dramaturgija: drame o suđenjima; Richard Norton – Tylor: Bloody Sunday: Scenes from the Saville Inquiry; postkolonijalna Irska

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći izraziti svojim riječima specifičnosti "kitchen-sink" dramaturgije, dramaturgije "krvi i sperme" i verbatim dramaturgije
 2. Studenti će moći primijeniti naučeno u novoj situaciji oslanjanjem na ideje i informacije iz kolegija u okviru samostalnog rada na tekstu
 3. Studenti će moći sintetizirati i povezivati znanje iz različitih područja - književnosti, povijesti, vizualne umjetnosti - kako bi opisali ulogu britanske drame u postimperijalističkom razdoblju
Metode podučavanja
Predavanja i seminari
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje

Obavezna literatura
 1. John Osborne: Look Back in Anger
 2. Harold Pinter: The Dumb Waiter
 3. Edward Bond: Saved
 4. Tom Stoppard: Rozenkrantz And Guildenstern Are Dead
 5. Timberlake Wertenbaker: Our Country’s Good
 6. Mark Ravenhill: Shopping and Fucking
 7. Sarah Kane: Blasted
 8. David Hare: Stuff Happens
 9. Richard Norton – Tylor: Bloody Sunday: Scenes from the Saville Inquiry
 10. Christopher Innes: Modern British Drama: The Twentieth Century, Cambridge University Press, 2002
 11. Simon Trussler: The Cambridge Illustrated History of British Theatre, Cambridge University Press, 2000.
Dopunska literatura
 1. Eley, Geoff and Suny, Ronald Grigor (eds.): Becoming National A Reader (1996)
 2. Bhabha, Homi K. (ed.). Nation and Narration (2002),
 3. Lyotard, Francois. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (1989 edition)
 4. Colin Wilson: The Angry Years: The Rise and Fall of the Angry Young Men (2007),
 5. Rebecca D’Monte and Graham Saunders: Cool Britannia? British political Drama in the 1990s (2007),
 6. Alex Sierz: In-Yer-Face Theatre. British Drama Today (2000),
 7. Will Hammond and Dan Stuart (ed): Verbatim Verbatim: Techniques in Contemporary Documentary Theatre (2008).

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar