Poredbena filozofija i stručna književnost 1

Naziv
Poredbena filozofija i stručna književnost 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
131792
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Produbljivanje znanja iz indijskih filozofskih sustava i stručne književnosti; osobitosti stručne književnosti i funkcionalnoga stila jezika na kojem su sastavljene; pomoć studentima u izradi magistarskoga rada kojemu je tema iz područja indijskih filozofija i stručne književnosti, pomoć u svladavanju tehničkih i stručnih zadataka pri izradi rada; u sagledavanju cjeline područja i literature; u ovladavanju pomagalima i metodama, u razumijevanju aktualnih problema i zadataka.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Sudent će moći definirati temeljne pojmove indijskih filozofskih sustava i stručne književnosti.
  2. Student će moći opisati pojedine filozofske sustave i grane stručne književnosti staroindijske.
  3. Student će se moći koristiti bibliografskim resursima koji će mu pomoći pri izradi magistarskoga rada.
  4. Student će se moći služiti znanstvenom sekundarnom literaturom i elektroničkim pomagalima za izradu magistarskoga rada iz područja indijskih filozofskih sustava i stručne književnosti.
  5. Student će moći osmisliti temu magistarskoga rada iz područja indijskih filozofskih sustava i stručne književnosti i planirati vlastito istraživanje.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar