Poredbene analize

Naziv
Poredbene analize
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
118556
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija su vježbe (zadobivanje kompetencije) u poredbenim književnopovijesnim analizama, od komparatistike tekstova do međuknjiževnih tumačenja na predlošku analize časopisa "Sarajevske sveske". Ciljevi su definirani prepoznavanjem, definiranjem i uspoređivanjem različitih metodoloških praksi interpretacije književnoga djela i to ponajprije onih već zastupljenih u različitim tematskim brojevima navedenog časopisa. S obzirom na opće izlazne kompetencije prvostupnika, očekuje se određena primjena i povezivanje znanja iz književnosti stečenih u dodiplomskom dijelu studija.
Sadržaj
 1. Upoznavanje studenata sa tijekom, načinom i sadržajem rada na kolegiju. Podjela seminarskih tema. Upoznavanje studenata s časopisom "Sarajevske sveske".
 2. Temat "Mladi" (Sarajevske sveske br. 25-26). Postmoderna i postmodernizam. Obrada zadanih pjesama.
 3. Nastavak analize br. 25-26. časopisa. Pregledi suvremenih književnih produkcija najmlađeg naraštaja spisatelja i spisateljica zastupljenih u tematu "Mladi".
 4. Temat "Suvremeni roman" (Sarajevske sveske br. 13).
 5. Temat "Suvremena pripovijetka" (Sarajevske sveske br. 14).
 6. Temat "Suvremena drama" (Sarajevske sveske br. 11-12).
 7. Temat "Suvremena kritika" (Sarajevske sveske br. 17).
 8. Temat "Ratno pismo" (Sarajevske sveske br. 5).
 9. Temat "Nostalgija i melankolija" (Sarajevske sveske br. 29-30).
 10. Temat "Suvremena poezija" (Sarajevske sveske br. 15-16).
 11. Temat "Suvremeni film" (Sarajevske sveske br. 19-20).
 12. Temat posvećen studiranju slavistike (Sarajevske sveske br. 33-34)
 13. Temat "Žensko pismo" (Sarajevske sveske br. 2).
 14. Temat "Grad" (Sarajevske sveske br. 21-22).
 15. Zaključno predavanje. Dogovor oko ispita. Završne napomene. Sinteza poetike časopisa "Sarajevske sveske".

Ishodi učenja
 1. prepoznavanje osnovnih karakteristika književnih žanrova i stilova
 2. sažeti i argumentirati osobitosti međuknjiževnih utjecaja
 3. primijeniti iskustvo čitanja te interpretirati zadani tekst
 4. kritički prosuditi te samovrednovati predložene koncepte i podjele
 5. predložiti i prezentirati moguće alternative navedenoj analizi problema
Metode podučavanja
Seminarski tip poredbene analize i interkulturne interpretacije (uvodna predavanja, referati i seminarske diskusije).
Metode ocjenjivanja
Brojčana ocjena. Ispit usmeni. Referat za vrijeme održavanja seminara ili pismeni seminarski rad uvjeti za izlazak na ispit.

Obavezna literatura
 1. Beker, Miroslav, Suvremene književne teorije, MH, Zagreb, 1999.
 2. Biti, Vladimir, Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, MH, Zagreb, 2000.
 3. Culler, Johnatan, Književna teorija - vrlo kratak uvod, AGM, Zagreb, 2001.
 4. Kovač, Zvonko, Poredbena i/ili interkulturna povijest književnosti, Biblioteka književna smotra, Zagreb, 2001.
 5. Milanja, Cvjetko (ur.), Autor, pripovjedač, lik, Svjetla grada, Osijek, 2000
Dopunska literatura
 1. Biti, Vladimir, Doba svjedočenja, MH, Zagreb, 2005.
 2. Eagleton, Terry, Književna teorija, SNL, Zagreb, 1987.
 3. Flaker, Aleksandar, Književne poredbe, Naprijed, Zagreb, 1968.
 4. Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti I-III (Ur. E. Fišer-F. Grčevć), IV (Ur. Franjo Grčević), zbornik, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1983., 1987., 1988. i 1991. (selektivno)
 5. Lešić, Zdenko, Nova čitanja – Poststrukturalistička čitanka, Buybook, Sarajevo, 2003.
 6. Pogačnik, Jože, Književni susreti s drugima, ICR, Rijeka, 1986.