Portugalske prijevodne vježbe I

Naziv
Portugalske prijevodne vježbe I
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
52289
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
15

Cilj
Upoznavanje s temeljnim postupcima prevođenja na primjeru jednostavnijih pravnih i ekonomskih tekstova, radi usavršavanja procesa prevođenja neknjiževnih tekstova i poboljšanja poznavanja portugalskoga jezika te svakodnevice luzofonskih zemalja.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Jezično i terminološki analizirati izvornik i vrednovati ga pronalaženjem odgovarajućih stručnih ekvivalenata
 2. Osvijestiti važnost preciznosti u prevođenju pravnih termina
 3. Primjenjivati osnovne prevodilačke spoznaje i strategije na zadanim tekstovima
 4. Uvježbati pripremu za izradu tablica terminoloških ekvivalenata
 5. Kroz tekstove steći dodatan uvid u povijesne i kulturuloške obzore luzofonske pravne i ekonomske terminologije
 6. Produbiti znanja o primarnim i sekundarnim izvorima potrebnima za pronalaženje odgovarajućih terminoloških ekvivalenata
 7. Upoznati se s temeljnim pojmovima Europske unije kroz terminologiju na portugalskom jeziku
 8. Upoznati se s ciljevima i djelokrugom rada Vijeća Europe kroz terminologiju na portugalskom jeziku
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa. Verbo, Lisboa 2001
 2. http://www.verbojuridico.com
 3. Pezo, Vladimir (ur.). Pravni leksikon. LZMK, Zagreb 2007
 4. Mukić, Marta Vidaković. Opći pravni rječnik. Narodne novine, Zagreb 2006
 5. http://ec.europa.eu/translation/portuguese/portuguese_pt.htm
 6. Narodne novine, http://www.nn.hr
 7. Ekonomski leksikon II. izdanje, LZMH/Masmedia, Zagreb 2011
Dopunska literatura
 1. Bratanić, Maja (ur). Četverojezični rječnik prava Europske unije, HIDRA, Zagreb 2003

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar