Portugalske prijevodne vježbe II

Naziv
Portugalske prijevodne vježbe II
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
52295
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
15

Cilj
Upoznavanje s temeljnim postupcima prevođenja na primjeru složenijih pravnih i ekonomskih tekstova, radi usavršavanja procesa prevođenja neknjiževnih tekstova i poboljšanja poznavanja portugalskoga jezika te svakodnevice luzofonskih zemalja.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Primijeniti stečena jezična i izvanjezična znanja na izvornik i vrednovati ga pronalaženjem odgovarajućih stručnih ekvivalenata.
 2. Upoznati se s tehnikama prevođenja normativnih pravnih tekstova.
 3. Upoznati se s tehnikama prevođenja primijenjenih pravnih tekstova.
 4. Ustanoviti sličnosti i razlike u načinu redakcije pravnih tekstova u Portugalu, Brazilu i Hrvatskoj.
 5. Steći jasniji uvid u djelovanje institucija Europske unije kroz terminologiju na portugalskom jeziku.
 6. Povezati znanja iz povijesti i kulture luzofonskih zemalja se pravnim i ekonomskim institutima.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa. Verbo, Lisboa 2001
 2. http://www.verbojuridico.com
 3. Pezo, Vladimir (ur.). Pravni leksikon. LZMK, Zagreb 2007
 4. Mukić, Marta Vidaković. Opći pravni rječnik. Narodne novine, Zagreb 2006
 5. http://ec.europa.eu/translation/portuguese/portuguese_pt.htm
 6. Narodne novine, http://www.nn.hr
 7. Ekonomski leksikon II. izdanje, LZMH/Masmedia, Zagreb 2011
Dopunska literatura
 1. Bratanić, Maja (ur). Četverojezični rječnik prava Europske unije, HIDRA, Zagreb 2003

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar