Povijest grčkog jezika: Veze među grčkim rečenicama - parataksa i hipotaksa

Naziv
Povijest grčkog jezika: Veze među grčkim rečenicama - parataksa i hipotaksa
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
51419
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s pojmovima paratakse i hipotakse te s različitim oblicima zavisnog povezivanja rečenica, prikazati teorije o razvoju hipotakse iz paratakse, prikazati povijesni razvoj paratakse u grčkom, prikazati grčku sintaksu u kontekstu indoeuropske lingvistike.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Razlikovati specifičnosti paratakse i hipotakse u sintaksi grčkog jezika
  2. Prepoznati konektore među rečenicama i protumačiti njihovu funkciju
  3. Raspoznati i analizirati vrste zavisnih rečenica
  4. Kronološki prezentirati razvoj grčke sintakse od najstarijih tekstova do novogrčkog Interpretirati osobitosti sintakse grčkoga u odnosu na druge indoeuropske jezike
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar