Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja

Naziv
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
36036
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
45

Cilj
oblikovati valjanu predodžbu o tijeku prapovijesti, grčke i rimske povijesti, i stare povijesti na hrvatskom povijesnom prostoru, o značajkama domaćih društava i o rezultatima njihove interakcije s antičkim svijetom, te o raspoloživim izvorima
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. razlikovati izvore od literature
 2. razlikovati specifičnost izvora za staru povijest od izvora za kasnija razdoblja
 3. usporediti različite interpretacije događaja i procesa povijesti Grčke i Rima i hrvatskog povijesnog prostora
 4. analizirati povijesne podatke
 5. opisivati povijesna zbivanja
 6. definirati i argumentirati vlastito mišljenje
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Ilustrirana povijest svijeta I-VII, Rijeka: O. Keršovani 1974. - 1976., odabrana poglavlja
 2. F. ŠIŠIĆ, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Hrvatska povijest od početaka do god. 1918. I, Zagreb 1925., reprint Zagreb: MH3 1980., str. 41 . 74 i 203 - 235
 3. B. KUNTIĆ-MAKVIĆ - B. OLUJIĆ, Mali pojmovnik stare povijesti: Ispitno pomagalo, Zagreb: FF Press, 2004.
 4. M. SUIĆ, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb: Golden marketing 2003., str. 17 - 170, 315 - 378 i izvori na str. 399, 413, 419 - 423, 437 - 441 i 453 - 457
Dopunska literatura
 1. P. CABANES, Iliri od Bardileja do Gencija, Zagreb: Svitava 2002.

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 6. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar