Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja

Naziv
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
7
Šifra
36035
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
45
Seminar
30

Cilj
oblikovati valjanu predodžbu o tijeku prapovijesti, grčke i rimske povijesti, i stare povijesti na hrvatskom povijesnom prostoru, o značajkama domaćih društava i o rezultatima njihove interakcije s antičkim svijetom, te o raspoloživim izvorima
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. razlikovati izvore od literature
 2. razlikovati specifičnost izvora za staru povijest od izvora za kasnija razdoblja
 3. usporediti različite interpretacije događaja i procesa grčke i rimske povijesti, i stare povijesti hrvatskog povijesnog prostora
 4. analizirati povijesne podatke
 5. opisivati povijesna zbivanja
 6. definirati i argumentirati vlastito mišljenje
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Ilustrirana povijest svijeta I-VII, Rijeka: O. Keršovani 1974. - 1976., odabrana poglavlja
 2. F. ŠIŠIĆ, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Hrvatska povijest od početaka do god. 1918. I, Zagreb 1925., reprint Zagreb: MH3 1980., str. 41 - 74 i 203 - 235
 3. B. KUNTIĆ-MAKVIĆ - B. OLUJIĆ, Mali pojmovnik stare povijesti: Ispitno pomagalo, Zagreb: FF Press, 2004.
 4. M. SUIĆ, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb: Golden marketing 2003., str. 17 - 170, 315 - 378 i izvori na str. 399, 413, 419 - 423, 437 - 441 i 453 - 457
Dopunska literatura
 1. P. CABANES, Iliri od Bardileja do Gencija, Zagreb: Svitava 2002

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar