Povijest Jugoslavije 1918. - 1945.

Naziv
Povijest Jugoslavije 1918. - 1945.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
131875
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Kolegij je usmjeren na stjecanje temeljnih znanja o stvaranju i ključnim problemima povijesti monarhističke Jugoslavije, njenom raspadu u toku Drugog svjetskog rata i suprotstavljenim konceptima obnove formiranim u toku rata. Uz pregled političke, kulturne i društvene povijesti prve Jugoslavije, kolegij će također ponuditi i nužna predznanja za kontekstualizaciju proturječnosti na kojima se temeljila socijalistička Jugoslavija stvorena pred kraj promatranog razdoblja.
Sadržaj
 1. Uvod u problematiku. Jugoslavenski pokret i Prvi svjetski rat. Stvaranje jugoslavenske države. Država SHS i Srbija.
 2. Političke stranke i ideologije: Velika Srbija i Velika Jugoslavija.
 3. Političke stranke i ideologije: Radićevci, federalisti, separatisti, KPJ
 4. Autonomistička opozicija
 5. Vidovdanski ustav i vanjska politika.
 6. Nacionalno pitanje i kriza parlamentarizma.
 7. Raspad jugoslavenske kulture
 8. Skupštinski atentat i šestosiječanjska diktatura.
 9. Borba protiv diktature i atentat na kralja Aleksandra.
 10. Obnova političkog života nakon marseljskog atentata i Stojadinovićevo razdoblje.
 11. Prema europskom ratu. Razdoblje Sporazuma.
 12. Pakt, 27. ožujak, travanjski rat i raspad jugoslavenske države.
 13. Okupatori, njihovi ciljevi i politika. NDH i Nedićeva Srbija. Četnici i vlada u emigraciji.
 14. Partizanski pokret i komunistička politika.
 15. Titova „legalna revolucija“.

Ishodi učenja
 1. Stjecanje osnovnih činjeničnih znanja i uvida u problematiku stvaranja jugoslavenske države, njenim unutarnjim proturječnostima i pokušajima njihova prevladavanja, kao i raspadu u toku Drugog svjetskog rata i njenoj obnovi nakon kraja rata.
 2. Razvijanje vještine tumačenja prednosti i mana političkog preoblikovanja Jugoistočne Europe na kraju Prvog svjetskog rata, razlikovanja suprotstavljenih koncepcija njenog unutrašnjeg ustroja te analizirati izazove i problema s kojima su se susretali zagovornici jugoslavenske države, kao i njeni kritičari
 3. Razumijevanje razloga sloma Kraljevine Jugoslavije 1941, ali i uzroka njene obnove po završetku Drugog svjetskog rata.
 4. Primijena stečenih znanja u oblikovanju stavova o prvoj Jugoslaviji i procjeni hrvatske uloge u njenom stvaranju, raspadu i obnovi.
Metode podučavanja
predavanja (2 sata tjedno) i seminar (2 sata tjedno)
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit i vrednovanje aktivnosti na seminarskoj grupi

Obavezna literatura
 1. Ivo Banac, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji.
 2. Ivo Banac, Sa Staljinom protiv Tita. (dijelovi)
 3. Ljubo Boban, Maček i politika HSS 1928/1941. knj. 1-2. (dijelovi)
 4. Ljubo Boban, Svetozar Pribićević u opoziciji. (dijelovi)
 5. Milovan Đilas, Revolucionarni rat. (dijelovi)
 6. Branislav Gligorijević, Demokratska stranka i politički odnosi u Kraljevini SHS.
 7. Vladko Maček, Memoari. (dijelovi)
 8. Branko Petranović i Momčilo Zečević, Jugoslavija 1918/1984: zbirka dokumenata.
 9. Svetozar Pribićević, Diktatura kralja Aleksandra. (dijelovi)
 10. Jozo Tomasevich, Četnici u drugom svjetskom ratu. (dijelovi)
 11. Jozo Tomasevich, Rat i revolucija u Jugoslaviji: okupacija i kolaboracija. (dijelovi)
 12. Milan Stojadinović, Ni rat, ni pakt. (dijelovi)
 13. Ivica Šute, Slogom slobodi! Gospodarska sloga 1935.-1941. (dijelovi)
 14. Dragovan Šepić, Italija, saveznici i jugoslavensko pitanje. (dijelovi)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar