Povijest Jugoslavije 1945. - 1991.

Naziv
Povijest Jugoslavije 1945. - 1991.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
131876
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Povijest druge jugoslavenske države od konca Drugog svjetskog rata do raspada (1991.). Naglasak na političkim, društvenim, idejnim i kulturnim procesima od komunističke pobjede i uvođenja partijske države sovjetskog tipa, rascjepa sa SSSR-om, razvoja posebnog socijalističkog modela, uvođenja vanblokovske vanjske politike i novog federalnog sustava, do faze novih nacionalnih sukoba, raspada političkog sustava i federalne države, početka nezavisnosti saveznih republika, te rata protiv Hrvatske.
Sadržaj
 1. Uvod u problematiku. Demokratska Federativna Jugoslavija.
 2. FNRJ do rascjepa sa Staljinom.
 3. 1948.: Uzroci i posljedice
 4. Titoizam: samoupravljanje i nesvrstanost.
 5. Od obnove odnosa sa SSSR-om do VII. kongresa.
 6. Sukobi iz 1960-ih i pad Rankovića.
 7. Lijeva opozicija i novi federalni odnosi.
 8. Pitanje sjeverozapada: Slovenija, Hrvatska i Titov krug kredom.
 9. Novi narodi, stare narodnosti: Crnogorci, Makedonci, Muslimani, Albanci i dr.
 10. Federalizacija umjesto demokratizacije: Represija, udruženi rad, Ustav iz 1974.
 11. Titova smrt, Kosovo i pitanje Srbije.
 12. Slobodan Milošević i antibirokratska revolucija.
 13. Raspad istočnoeuropskog komunizma, višestranački izbori i tranzicija.
 14. Raspad Jugoslavije.
 15. Kultura jugoslavenske baštine

Ishodi učenja
 1. Stjecanje osnovnih činjeničnih znanja i uvida u problematiku stvaranja druge jugoslavenske države nakon Drugog svjetskog rata, njenim unutarnjim proturječnostima i pokušajima njihova prevladavanja, kao i raspadu u devedesetim godinama XX stoljeća.
 2. Razvijanje vještine tumačenja prednosti i mana obnove jugoslavenske države na kraju Drugog svjetskog rata, razlikovanja suprotstavljenih koncepcija njenog unutrašnjeg ustroja te analiziranja izazova i problema s kojima su se susretali zagovornici socijalističke jugoslavenske države, kao i njeni kritičari
 3. Razumijevanje uloge Komunističke partije u obnovi Jugoslavije nakon Drugog svjetskog rata, te njenom korištenju kao okviru za revolucionarni preobražaj društva u skladu s koncepcijama besklasnog društva.
 4. Razumijevanje uzroka i toka raspada SFRJ, osobito u svjetlu sloma komunizma u Europi.
 5. Primijena stečenih znanja u oblikovanju stavova o drugoj Jugoslaviji i procjeni hrvatske uloge u njenom stvaranju, razvoju i raspadu
Metode podučavanja
Predavanja, analiza tekstova, seminarski rad.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij i evaluacija rada na seminarima.

Obavezna literatura
 1. Ivo Banac, Sa Staljinom protiv Tita. (dijelovi)
 2. Dušan Bilandžić, Historija SFRJ: Glavni procesi. (dijelovi)
 3. Milovan Đilas, Vlast i pobuna. (dijelovi)
 4. Branko Petranović i Momčilo Zečević, Jugoslavija 1918/1984: zbirka dokumernata.
 5. Latinka Perović, Zatvaranje kruga. (dijelovi)
Dopunska literatura
 1. Miko Tripalo, Hrvatsko proljeće. (dijelovi)
 2. Jera Vodušek Starič, Kako su komunisti osvojili vlast, 1944.-1946. (dijelovi)

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8., 10. semestar