Povijest karikature

Naziv
Povijest karikature
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
131805
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje sa svim aspektima povijesti karikature kao likovnog medija. Povijest karikature razmatra se od njenih početaka do današnjih dana. Tumači se tipološka i stilska podjela te se razmatraju teorijske, povijesne i metodološke odrednice. Cilj je kolegija da studenti prepoznaju različite oblike likovnog humora koji su prethodili karikaturi, karakteristike karikature, značenje karikature kao medija koji nerijetko djeluje kao kritika pojedinca i društva, upoznavanje s mogućnostima prezentacije kao i različitim oblicima cenzure. Tumačenje okolnosti zbog kojih karikatura u drugoj polovici dvadesetog stoljeća počinje gubiti na značaju.
Sadržaj
 1. Definiranje karikature i srodnih pojmova
 2. Porijeklo i povijest karikature
 3. Okviri teorijskih, metodoloških, povijesnih i tehničkih značajki karikature
 4. Historiografija karikature u Hrvatskoj
 5. Percepcija karikature i specifičnosti likovnog humora
 6. Odnos slike i teksta u karikaturi i drugim likovnim medijima
 7. Pretpovijest karikature u Hrvatskoj i položaj karikature u Austro-ugarskoj monarhiji
 8. Karikatura u Hrvatskoj sredinom 19. stoljeća
 9. Humorističko satirički tisak u Hrvatskoj u 19. stoljeću
 10. Razdoblje 1901.-1906. godine
 11. Karikatura u Hrvatskoj između dva svjetska rata
 12. Karikatura u Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata
 13. Razdoblje između 1945. i 1989. godine
 14. Karikatura danas
 15. Razgovori s karikaturistima ili posjet izložbi karikatura

Ishodi učenja
 1. Ovladavanje povijesnim odrednicama karikature kao likovne vrste
 2. Kritička interpretacija karikature kao crteža, te vrednovanje ideje i specifičnosti humora
 3. Tipološko razlikovanje te interpretacija i valorizacija
 4. Analiza specifičnosti odnosa slike i teksta na primjerima
 5. Uvođenje u individualni istraživački rad
Metode podučavanja
Nacionalna povijest karikature tumači se kroz povijest grafičkih otisaka, letaka i povijest tiska te individualnih autorskih doprinosa. Posebno se razmatraju problemi odnosa slike i teksta te odnosa visoke i popularne umjetnosti. Cjelovitim uvidom u povijest karikature u Hrvatskoj rasvjetljava se odnos karikature i različitih stilskih opredjeljenja u slikarstvu prve polovice XX. stoljeća. Iz brojnih primjera moguće je vidjeti kako se elementi karikature koji su usvojeni u stilskim težnjama prvih dvaju desetljeća gotovo istodobno počinju vraćati u karikaturu na dva različita načina: dio karikaturista izrugivao se avangardnim pravcima, posebice futurizmu (koji je često bio sinonim za sve avangardno) i kubizmu, a s druge strane, pojedini slikari koji su se bavili karikaturom objavljivali su karikature kojima je polazište likovni izraz utemeljen na suvremenoj umjetničkoj praksi.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se redovitost pohađanja nastave i aktivnost na seminarima, kvaliteta seminarskog rada, kvaliteta usmene prezentacije seminarskog rada, istraživački doprinos. Ocjenjuje se pismeni ispit s pitanjima koja uključuju konkretne podatke i opisne odgovore u kojima treba protumačiti određene činjenice i odnose.

Obavezna literatura
 1. Dulibić, Frano, Povijest karikature u Hrvatskoj do 1940. Zagreb 2009.
 2. Dulibić, Frano, Karikatura u Hrvatskoj od 1940. do 2010., neobjavljeni tekst.
Dopunska literatura
 1. Horvatić, Dubravko, Ples smrti, Antologija hrvatskog likovnog humora, Zagreb 1975.
 2. Lucie-Smith, Edward, The Art of Caricature, Lonodn 1981.
 3. Hofmann, Werner, Caricature, Lonodn 1957.