Povijest njemačke književnosti 18. st.

Naziv
Povijest njemačke književnosti 18. st.
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
51163
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Uz znanja o povijesti književnosti njemačkog jezičnog izraza, te o bitnim fenomenima njemačke i europske društvene i kulturne povijesti u 18. stoljeća, apsolviranjem kolegija studenti trebaju steći sljedeća znanja i vještine: razumijevanje i opisivanje književnih tekstova u kontekstu njihova nastanka i djelovanja (društveni, estetski, kulturni, medijski, biografski aspekti), razmišljanje o vlastitim iskustvima čitanja i zauzimanje stava u pitanjima književnog vrednovanja, razumijevanje posebnosti razvoja različitih književnih rodova.
Sadržaj
 1. Pojam prosvjetiteljstva u europskoj i njemačkoj kulturnoj povijesti i njegove faze.
 2. Razvoj lirike: rano prosvjetiteljstvo, anakreontika
 3. Razvoj lirike: Klopstock.
 4. Književno-teorijske postavke prosvjetiteljstva. Gottsched. Gellert, Bodmer, Breitinger.
 5. Književno-teorijske postavke prosvjetiteljstva. Bodmer, Breitinger, Lessing.
 6. Lessing kao književni teoretičar i praktičar
 7. Herder i antiklasicizam
 8. Književnost Sturm & Dranga
 9. Goetheova antiklasicistička faza: Die Leiden des jungen Werthers
 10. Schillerova antiklasicistička faza: drame
 11. Schillerova antiklasicistička faza
 12. Goetheova klasicistička faza: Iphigenie auf Tauris
 13. Goetheova klasicistička faza
 14. Schillerova klasicistička faza
 15. Schillerova klasicistička faza: povijesne drame

Ishodi učenja
 1. Izraziti specifičnosti književnopovijesnih razdoblja od 18. stoljeća nadalje, kaoi društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju pojedinih književnosti njemačkoga govornog područja.
 2. Primijeniti književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela.
 3. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književno-kritičke pojmove u analizi književnoga djela.
 4. Nabrojiti, razlikovati i definirati književne rodove, vrste i žanrove, metričke i versifikacijske obrasce te stilske figure na njemačkom jeziku
Metode podučavanja
Predavanje, prezentacija u formatu powerpoint i analiza tekstova, nastavni materijali na mrežnom sustavu Omega.
Metode ocjenjivanja
Pismeni kolokviji (2), usmeni ispit na temelju pročitanje literature.

Obavezna literatura
 1. J. Ch. Günther: Izbor iz lirike.
 2. B.H.Brockes. Izbor iz lirike
 3. F. G. Klopstock: Izbor iz lirike
 4. G. E. Lessing: Minna von Barnhelm, Emilia Galotti, Nathan der Weise
 5. J. W. Goethe: Izbor iz lirike.
 6. J. W. Goethe: Götz von Berlichingen, Iphigenie auf Tauris, Die Leiden des jungen Werther, Faust I.
 7. F. Schiller: Izbor iz lirike
 8. F. Schiller: Die Räuber, Maria Stuart, Die Jungfrau von Orleans.
Dopunska literatura
 1. Viktor Žmegač (Hg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 3 Bde, Königstein, 1979-1984
 2. Viktor Žmegač, Zdenko Škreb, Ljerka Sekulić: Njemačka književnost, Zagreb, 2004.
 3. Peter-André Alt: Aufklärung. Lehrbuch Germanistik, Stuttgart/Weimar, 2007.
 4. Rainer Baasner: Einführung in die Literatur der Aufklärung, Darmstadt, 2006.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar