Povijest ranih civilizacija

Naziv
Povijest ranih civilizacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
7
Šifra
35867
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Objasniti vremensku i osobnu uvjetovanost historiografskih interpretacija ranog povijesnog razvoja starog Istoka
 2. Objasniti različite načine na koje su povjesničari koji su se bavili ranom povijesti starog Istoka ovisno o vremenu i društvu u kojem su djelovali proučavali prošlost i primjenjivali ta znanja u istraživanju
 3. Iznositi stavove o pojedinim povijesnim događajima i procesima u ranoj povijesti starog Istoka i važnosti njihovog oblikovanja na temelju dokaza i valjanih argumenata
 4. Objasniti suprotstavljene argumente u izvorima i literaturi, kako ih procjeniti i koristiti u vlastitom istraživanju
 5. Pronalaženje relevantne literature i izvora, koristeći uz dostupnu literaturu i digitalnim zbirkama tekstova kao i muzejskim resursima
 6. Kvalitetno prezentirati rezultate naučenog gradiva i osobnog istraživanja u usmenoj i pisanoj formi
 7. Opisati i rastumačiti osnovne povijesne fenomene i najvažnije procese koji se mogu pratiti u ranoj povijesti starog Istoka
 8. Analiza dinamike promjena i ljudskih iskustava ovisno o vremenu i prostoru različitih društava na prostoru starog Istoka
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Povijest svijeta (The Times), Zagreb 2002, Hena Com, 16-67
 2. F. BOURBON, Drevne civilizacije. Velike kulture svijeta, Zagreb 2002, Mozaik knjiga, 92-268
 3. A. SILIOTTI, Egipat. Hramovi, bogovi, ljudi, Zagreb 1999, Mozaik knjiga
 4. S. KOCHAV, Izrael. Zemlja i njezin sjaj, Zagreb 2000, Mozaik knjiga
 5. B. KUNTIĆ-MAKVIĆ, B. OLUJIĆ, Mali pojmovnik stare povijesti: Ispitno pomagalo, Zagreb 2004, FF Press
Dopunska literatura
 1. The Cambridge Ancient History 1-3, Cambridge 2002, Cambridge University Press (odabrana poglavlja)
 2. H. Crawford, Sumer and Sumerians, Cambridge 1994, University Press
 3. Herodot, Povijest (prev. D. ŠKILJAN), Zagreb 2000, Matica Hrvatska (odabrana poglavlja)

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar