Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba

Naziv
Povijest stanovništva modernog i suvremenog doba
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
64125
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s različitim koncepcijama historijsko-demografskog istraživanja na „makro“ i „mikro” razini.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, definiranje cilja i sadržaja predmeta
 2. Problemsko predavanje:Zašto istraživati obiteljske strukture?
 3. Podjela izvornog gradiva, istraživačke upute i dogovor o dinamici prezentacija
 4. Predavanje: Temeljni pojmovi u istraživanju bračne zajednice
 5. Problemsko predavanje: Izabrani povijesnodemografski izvori – primjer istraživanja.
 6. Problemsko predavanje: Zanimljivi aspekti istraživanja nupcijaliteta Odnos dobne razlike među mladencima i dugovječnost
 7. Podjela zadataka za drugu fazu istraživanja
 8. Prezentacija 1. grupe studenata i diskusija
 9. Prezentacija 2. grupe studenata i diskusija
 10. Prezentacija 3. grupe studenata i diskusija
 11. Prezentacija 4. grupe studenata i diskusija
 12. Prezentacija 5. grupe studenata i diskusija
 13. Sumiranje stečenih spoznaja, određivanje standarda postignutog uspjeha i formativno ocjenjivanje.
 14. Zaključna diskusija uz evaluaciju postavljenih ciljeva
 15. Pripreme za ocjenjivačke aktivnosti

Ishodi učenja
 1. Usvajanje metodologije znanstvene analize i interpretacije
 2. Ovladavanje vještinama organizacije i provedbe znanstvenog straživanja
 3. Razvijenje kominikacijskih vještina
Metode podučavanja
Metoda izlaganja i tumačenja te individualnog rada studenata.
Metode ocjenjivanja
Kvaliteta i uspješnost izvedbe ovog kolegija temeljit će se na razvijanju sposobnosti potrebnih za suradničku interakciju i individualne aktivnosti studenata. Posebna će se pozornost posvetiti raspravljanju o primijenjenim metodama i strategijama istraživačkog rada te vještini usmenog i pismenog izražavanja. Pokazatelji uspješnosti nastave također su redovito pohađanje, aktivnost na nastavi, prosudba nastavnikova rada i uspjeh studenata na ispitu.

Obavezna literatura
 1. A. Wrtheimer-Baletić, Stanovništvo i razvoj, MaTe, Zagreb, 1999.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar