Povijest španjolskog jezika

Naziv
Povijest španjolskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124509
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s razvojnim putem španjolskog jezika, od iberskih specifičnosti vulgarnog latinskog do modernog književnog jezika. Razvijanje svijesti o povijesnom nastanku današnjih oblika, o lingvističkim i izvanlingvističkim uzrocima razvoja španjolskog jezika, te o specifičnostima španjolskog jezika u odnosu na ostale romanske jezike i dijalekte.
Sadržaj
 1. El contexto histórico
 2. Los germanos
 3. La influencia árabe
 4. El primitivo romance hispánico. Reinos cristianos
 5. Los primitivos dialectos
 6. El español arcaico. Los siglos XIII y XIV
 7. El siglo XV – transición del español medieval al clásico
 8. Siglo de oro
 9. El español moderno
 10. El judeo-español
 11. El español de América
 12. Resumen – Fonología
 13. Resumen – Morfosintaxis
 14. Resumen – Léxico
 15. El español en la Romania

Ishodi učenja
 1. Razumijevanje povijesnih okvira i okolnosti nastanka španjolskog jezika
 2. Uočavanje promjena unutar vulgarnog latinskog koje su rezultirale oblicima u španjolskom jeziku
 3. Ovladavanje razvojem fonetskih, morfosintaktičkih i leksičkih specifičnosti španjolskog jezika
 4. Upoznavanje s razlikama između kastiljskog dijalekta i ostalih dijalekata na Iberskom poluotoku
 5. Razumijevanje važnosti utjecaja supstrata i superstrata
 6. Uočavanje specifičnosti sefardskog španjolskog
 7. Razumijevanje povijesnog razvoja američkih specifičnosti španjolskog jezika
 8. Upoznavanje s razvojem španjolske pismenosti
Metode podučavanja
Izravno poučavanje (objašnjavanje pojmova), poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom, samostalna izrada i izlaganje seminarskog rada.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Alvar, Manuel y Pottier, Bernard (1983): Morfología histórica del español. Madrid: Gredos.
 2. Lapesa, Rafael (1981): Historia de la lengua española. Madrid: Gredos.
 3. Menéndez Pidal, Ramón (1929): Orígenes del español. Madrid: Casa Editorial Hernando.
 4. Penny, Ralph (1998): Gramática histórica del español. Barcelona: Ariel Lingüística.
 5. Resnick, Melvyn y Hammond, Robert (2011): Introducción a la historia de la lengua española. Washington: Georgetown University Press.
Dopunska literatura
 1. Abad Nebot, Francisco (2008): Historia general de la lengua española. Valencia: Tirant Lo Blanch.
 2. Lleal, Coloma (2009): Historia de la lengua española. Barcelona: Universitat de Barcelona.
 3. Rohlfs, Gehard (1960): Diferenciación léxica de las lenguas románicas. Madrid: Instituto „Miguel de Cervantes“

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij