Povijest talijanskog jezika

Naziv
Povijest talijanskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52695
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Upoznavanje s glavnim etapama i problemskim područjima povijesti talijanskog jezika. Uočavanje povezanosti jezičnih pojava i povijesno-političkih, društvenih i kulturnih varijabli.
Sadržaj
 1. Latinski jezik nakon propasti Zapadnog rimskog carstva.
 2. Srednjovjekovni latinski i novi jezici na tlu Italije.
 3. Najranije potvrde italoromanskih idioma.
 4. XIII. stoljeće: jezična i književna policentričnost.
 5. Dante Alighieri, «otac talijanskog jezika».
 6. Prevlast toskanskoga.
 7. Humanistički pokret i položaj talijanskog jezika.
 8. Rasprave o jeziku u XVI. stoljeću.
 9. Vocabolario della Crusca.
 10. Jezik barokne književnosti.
 11. Prosvjetiteljstvo i osporavanje tradicije.
 12. XIX. stoljeće: zahtjevi za demokratizacijom i standardizacijom.
 13. Alessandro Manzoni
 14. Talijanski u XX. stoljeću.
 15. Suvremeni talijanski neostandard.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i opisati najvažnije karakteristike pojedinih razdoblja, od prvih pisanih spomenika italoromanskog idioma do suvremenog talijanskog neostandarda.
 2. Identificirati poveznice između pojedinih razdoblja te razlikovna obilježja predmoderne i moderne faze.
 3. Objasniti povezanost jezičnih pojava i povijesno-političkih, društvenih i kulturnih varijabli.
 4. Usporediti jezično-povijesne pojave i procese u Italiji s jezičnopovijesnom situacijom u Hrvatskoj.
 5. Primijeniti prepoznate jezične pojave u analizi književnih i neknjiževnih tekstova.
 6. Identificirati i komentirati jezične, kulturne, društvene i povijesne obrasce i pojave u italiji.
 7. Procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja.
 8. Primijeniti sadržaj kolegija u profesionalnoj praksi.
Metode podučavanja
Predavanja, power point prezentacija, prikazivanje audiovizualnih snimki, seminarska izlaganja, seminarski radovi.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji i ispit.

Obavezna literatura
 1. Bruno Migliorini, Storia della lingua italiana, Milano, Bompiani, 2001.
 2. Claudio Marazzini, Ludovica Maconi, La lingua italiana. Storia, testi, strumenti, Bologna, Il Mulino, 2010.
 3. Paolo D'Achille, L'italiano contemporaneo, Bologna, il Mulino, 2010.
Dopunska literatura
 1. Riccardo Tesi, Storia dell'italiano, La formazione della lingua comune, Bologna, Zanichelli, 2007.
 2. Tullio De Mauro, Storia linguistica dell'Italia unita, Bari, Laterza, 2011.

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar