Prakrtski ili Vedski seminar 2

Naziv
Prakrtski ili Vedski seminar 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69635
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. 1. Student će moći objasniti i primijeniti osnovnu kritičku i hermeneutičku filološku aparaturu na analizu vedskih ili prakrtskih tekstova.
  2. 2. Student će moći opisati i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti ju u analizi fonologije, morfologije, sintakse i semantike vedskoga jezika ili prakrta.
  3. 3. Student će moći analizirati ustrojstvo vedske ili prakrtske rečenice i povezati i usporediti ga s ustrojem indoiranske ili staroindoarijske rečenice, kao i s ustrojem hrvatske sintakse.
  4. 4. Student će moći samostalno prevesti s vedskoga ili sa prakrta na hrvatski jezik tekstove za koje nisu potrebna zahtjevna specifična stručna znanja uz pomoć rječnika.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar