Praksa 1

Naziv
Praksa 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
117848
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
15

Cilj
Studenti će se osposobiti za ciljano i refleksivno promatranje nastave i razviti svjesnost o sastavnicama nastavničke kompetencije i potrebi njezinog razvoja. Moći će povezati teorijske (stručne i profesionalne) spoznaje iz relevantnih kolegija s konkretnim primjerima nastavne prakse.
Sadržaj
 1. Introduction; Main concepts
 2. 2 Classroom observation foci (I)
 3. 3 Classroom observation foci (II)
 4. 4 Observation instruments (I)
 5. 5 Observation instruments (II)
 6. 6 Classroom observation in lower primary schools
 7. 7 Classroom observation in lower primary schools
 8. 8 Classroom observation in upper primary schools
 9. 9 Classroom observation in upper primary schools
 10. 10 Classroom observation in secondary schools
 11. 11 Classroom observation in secondary schools
 12. 12 Classroom observation in LSP courses
 13. 13 Classroom observation in adult courses
 14. 14 Teacher profiles based on classroom observation
 15. 15 Issues in classroom observation

Ishodi učenja
 1. 1. procijeniti uspješnost nastavnoga sata s obzirom na temeljna načela pučavanja engleskog kao ingog jezika
 2. 2. procijeniti uspješnost nastavne dinamike i nastavnog diskursa s obzirom na odnos nastavnika i učenika te učenika međusobno
 3. 3. procijeniti uspješnost strukturiranja nastvanoga sata i odabira nastavnoga materijala
 4. 4. procijeniti razinu učeničke i nastavničke motivacije
Metode podučavanja
Na praktikumima studenti će se pripremiti za ciljano promatranje nastave u ustanovama u kojima će hospitirati na nastavi mentora. Tijekom hospitacija vodit će dnevnik prakse. Nakon hospitacija provodit će se detaljna analiza promatrane nastave. U analizama studenti će trebati povezati i primijeniti znanja i vještine koje će stjecati u ostalim kolegijima metodičkoga bloka.
Metode ocjenjivanja
Dnevnik prakse i analize sati ocijenit će se kao dio obaveznog portfolija koji studenti sastavljaju tijekom diplomskog studija.

Obavezna literatura
 1. Newby, D. et al (2008). European portfolio for student teachers of languages. Graz: ECML. [odabrana poglavlja]
 2. Crookes, Graham (2003). A Practicum in TESOL: professional development through teaching practice. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]
 3. Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]
Dopunska literatura
 1. Gebhard, J.G. and Oprandy, R. (1999). Language teaching awareness. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]
 2. Costas i Costa et al. (ur) (2001). Student teaching in Europe. Freiburg im Breisgau: Fillibach-Verl. [odabrana poglavlja
 3. Allwright, D. (1988). Observation in the language classroom. New York: Longman. [odabrana poglavlja] ]

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij