Praksa 1

Naziv
Praksa 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
117846
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Pripremanje i izvođenje nastave. Izrada nastavnih materijala.
Sadržaj
 1. ntroduction
 2. 2 Classroom observation – foci
 3. 3 Designing activities for different levels of proficiency.
 4. 4 Designing activities for different age levels.
 5. 5 Designing lesson plans.
 6. Classroom teaching in school.
 7. Classroom teaching in school.
 8. Classroom teaching in school.
 9. Classroom teaching in school.
 10. Classroom teaching in school.
 11. Reflecting on teaching experience
 12. Classroom teaching in school.
 13. Classroom teaching in school.
 14. Teaching styles
 15. Issues in learning to teach EFL

Ishodi učenja
 1. 1. procijeniti uspješnost nastavnoga sata s obzirom na temeljna načela pučavanja engleskog kao ingog jezika
 2. 2. osmisliti kvalitetan nastavni plan
 3. 3. provesti planirani nastavni sat i procijeniti njegovu uspješnost
 4. 4. procijeniti napredak učenika, uočiti moguće poteškoće i učestalost pogrešaka, te u slučaju potrebe osmisliti alternativni pristup poučavanju
Metode podučavanja
Kolegij se izvodi kroz seminar i vježbe. Dio vježbi održava se na fakultetu u obliku praktikuma, a dio u obliku seminara na kojima se analiziraju sati koje su studenti promatrali ili sami održali.
Metode ocjenjivanja
kontinuirano praćenje - portfolij; ocjene iz održane nastave tijekom prakse u školi.

Obavezna literatura
 1. Crookes, G. (2003) A Practicum in TESOL: professional development through teaching practice. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]
 2. Waynryb, R. (1992). Classroom observation tasks. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Newby, D. i sur. (2008) European portfolio for student teachers of languages. Graz: ECML. [odabrana poglavlja]
Dopunska literatura
 1. Allwright, D. (1988) Observation in the language classroom. New York: Longman. [odabrana poglavlja
 2. Costas i Costa i sur. (eds.) (2001) Student teaching in Europe. Freiburg im Breisgau: Fillibach-Verl. [odabrana poglavlja] Gebhard, J.G. i Oprandy, R. (1999) Language teaching awareness. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij