Praksa 3

Naziv
Praksa 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
117849
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
15

Cilj
Studenti će nastaviti razvijati sposobnost ciljanog i refleksivnog promatranja tuđe i vlastite nastave. Osposobit će se za prilagodbu nastavnih strategija učenicima različite dobi i kompetencije u engleskome jeziku. Razvit će kritički stav prema svom nastavnom radu. Osvijestit će vlastiti stil poučavanja.
Sadržaj
 1. Introduction
 2. 2 Designing activities for different age groups of learners.
 3. Designing activities for different levels of proficiency.
 4. Classroom teaching in school.
 5. Classroom teaching in school.
 6. Classroom teaching in school.
 7. 7 Classroom teaching in school.
 8. 8 Classroom teaching in school.
 9. 9 Classroom teaching in school.
 10. 10 Classroom teaching in school.
 11. 11 Reflecting on teaching experience
 12. 12 Classroom teaching in school.
 13. 13 Classroom teaching in school.
 14. 14 Reflection on teaching styles; self-evaluation of teaching.
 15. 15 Issues in learning to teach EFL

Ishodi učenja
 1. 1. procijeniti uspješnost nastavnoga sata s obzirom na temeljna načela pučavanja engleskog kao ingog jezika
 2. 2. osmisliti kvalitetan nastavni plan za razne obrazovne razine i s obzirom na specifičnosti vezane uz dob učenika
 3. 3. samostalno pripremiti i izvoditi nastavu engleskog kao inog jezika na raznim obrazovnim razinama
 4. 4. procijeniti napredak učenika, uočiti moguće poteškoće i učestalost pogrešaka, te u slučaju potrebe osmisliti alternativni pristup poučavanju
Metode podučavanja
Na praktikumima studenti će se pripremiti za ciljano promatranje nastave u ustanovama u kojima će hospitirati na nastavi mentora te za izvođenje samostalne nastave. Vodit će dnevnik prakse. Nakon hospitacija provodit će se detaljna analiza promatrane nastave. U analizama studenti će trebati povezati i primijeniti znanja i vještine koje će stjecati u ostalim kolegijima metodičkoga bloka.
Metode ocjenjivanja
Dnevnik prakse i analize sati ocijenit će se kao dio obaveznog portfolija koji studenti sastavljaju tijekom diplomskog studija.

Obavezna literatura
 1. Newby, D. et al (2008) European portfolio for student teachers of languages. Graz: ECML. [odabrana poglavlja]
 2. Wajnryb, R. (1992) Classroom observation tasks. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]
 3. Crookes, Graham (2003) A Practicum in TESOL: professional development through teaching practice. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]
Dopunska literatura
 1. Gebhard, J.G. and Oprandy, R. (1999). Language teaching awareness. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]
 2. Allwright, D. (1988). Observation in the language classroom. New York: Longman. [odabrana poglavlja]
 3. Costas i Costa et al. (eds.) (2001). Student teaching in Europe. Freiburg im Breisgau: Fillibach-Verl. [odabrana poglavlja]

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij