Praksa 4

Naziv
Praksa 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
124224
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
15

Cilj
Studenti će usavršiti svoje nastavničke kompetencije na svim razinama, a posebno će imati priliku razviti osjećaj odgovornosti za svoj rad i za učenike (poučavat će istu grupu tijekom dužeg perioda). Razvit će osjećaj profesionalnosti.
Sadržaj
 1. Introduction
 2. 2 Designing units for different age groups of learners.
 3. 3 Designing units for different levels of proficiency.
 4. Classroom teaching in school.
 5. Classroom teaching in school.
 6. Classroom teaching in school.
 7. Classroom teaching in school.
 8. Classroom teaching in school.
 9. Classroom teaching in school.
 10. Classroom teaching in school.
 11. Reflecting on teaching experience
 12. Classroom teaching in school.
 13. Classroom teaching in school.
 14. Analysis of student diaries.
 15. Issues in EFL teacher preparation

Ishodi učenja
 1. 1. procijeniti uspješnost nastavnoga sata s obzirom na temeljna načela pučavanja engleskog kao ingog jezika
 2. 2. samostalno pripremiti i izvoditi nastavu engleskog kao inog jezika na raznim obrazovnim razinama
 3. 3. procijeniti napredak učenika, uočiti moguće poteškoće i učestalost pogrešaka, te u slučaju potrebe osmisliti alternativni pristup poučavanju
 4. 4. procijeniti individualne razlike učenika, te osmisliti načine da se navedene razlike uzimaju u obzir pri poučavanju engleskog kao inog jezika
Metode podučavanja
Na praktikumima studenti će se pripremiti za samostalno izvođenje nastave duljih nastavnih jedinica. Vodit će dnevnik prakse. Nakon promatranja i izvođenja nastave provodit će se detaljna analiza sata.
Metode ocjenjivanja
Dnevnik prakse i analize sati ocijenit će se kao dio obaveznog portfolija koji studenti sastavljaju tijekom cijelog diplomskog studija.

Obavezna literatura
 1. Newby, D. et al (2008). European portfolio for student teachers of languages. Graz: ECML. [odabrana poglavlja].
 2. Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]
 3. Crookes, Graham (2003). A Practicum in TESOL: professional development through teaching practice. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]
Dopunska literatura
 1. Costas i Costa et al. (ur) (2001). Student teaching in Europe. Freiburg im Breisgau: Fillibach-Verl.
 2. Gebhard, J.G. and Oprandy, R. (1999). Language teaching awareness. Cambridge: CUP. [odabrana poglavlja]
 3. Allwright, D. (1988). Observation in the language classroom. New York: Longman. [odabrana poglavlja

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij