Češka proza na prijelazu u 21. stoljeće

Naziv
Češka proza na prijelazu u 21. stoljeće
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
131648
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Studenti će biti upoznati s promjenama u češkoj suvremenoj književnoj produkciji te steći uvid u probleme koji su odredili njen razvoj.
Sadržaj
 1. Temeljne odrednice češke književnosti nakon 1989.
 2. Književni trendovi 90-ih. Uspostavljanje kontinuiteta.
 3. Književni dvoboji: M. Viewegh vs. književni autoriteti Kundera, Škvorecký (Nápady laskavého čtenáře); J. Křesadlo vs. Karel Čapek (Jak to bylo s Foltýnem), Vladimir Páral vs. Milan Kundera.
 4. Kasni glasovi generacije 60-ih: L. Vaculík (Jak se dělá chlapec), I. Klíma (O lásce, tichu a zradě).
 5. Kasna afirmacija zrelih autora: J. Kratochvil (Truchlivý bůh – pocta Milanu Kunderovi).
 6. Etablirani na prijelomu tisućljeća: Jáchym Topol (Anděl); Miloš (Josef) Urban (Poslední tečka za Rukopisy).
 7. Popularna književnost: M. Viewegh, P. Šabach.
 8. Na tragu češkog chicklita: H. Pawlovská, I. Obermannová, B. Nesvadbová.
 9. Mogući novi trendovi: Arhivska forenzika i povratak na selo (Jiří Hajíček – Selské baroko).
 10. Mogući novi trendovi: Peripatetička proza 21. stoljeća (Emil Hakl – O rodičích a dětech).
 11. Mogući novi trendovi: Egzotika dalekih krajeva: Petra Hůlová – Pamět mojí. babičce.
 12. Mogući novi trendovi: Novi urbani senzibilitet - Jaroslav Rudiš (Grand Hotel).
 13. Mogući novi trendovi: Dominacija stila u kratkoj prozi (Jan Balabán – Zeptej se táty).
 14. Mogući novi trendovi: Michal Ajvaz od magičnog realizma do stila fantasy (Lucemburská zahrada).
 15. Uspješnice 21. stoljeća - slijedom Magnezie literre.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći primijeniti književnokritički aparat i spoznaje o suvremenim češkim književnim strujanjima u analizi i tumačenju djela suvremene književnosti.
 2. Studenti će moći kritički prosuđivati pojedine pojave češke književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst njihova nastanka.
 3. Studenti će moći samostalno istražiti, kategorizirati i usporediti različita djela suvremene češke književnosti služeći se umjetničko- i kulturno-teorijskom te umjetnički- i kulturno-povijesnom literaturom na češkome jeziku.
 4. Studenti će moći pismeno i usmeno kritički prosuditi obilježja i razne aspekte uspješnosti suvremenoga književnoga teksta tj. napisati njegovu književnu kritiku.
 5. Studenti će moći, poučeni iskustvom s ovoga kolegija, sudjelovati u diskusijama o različitim temama na češkom jeziku; pokrenuti, voditi, rezimirati i okončati raspravu ili polemiku na češkom jeziku.
 6. Studenti će moći razlikovati značenje i razumjeti sadržaje i intencije svih vrsta napisanih ili izgovorenih tekstova na suvremenom češkom jeziku neovisno o tome radi li se o izravnom, indirektnom, aluzivnom, ironičnom ili šaljivom tipu teksta.
Metode podučavanja
Predavanje Seminari Diskusije Pismeno i usmeno komentiranje konkretnih proznih djela
Metode ocjenjivanja
Ocjene studentskih zadaća (eseja na zadanu temu) Ocjena studenskih usmenih komentiranja određenih tema Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Machala, Lubomír (2006): Literární bludiště, Brána s.r.o., Praha.
 2. Hruška, P., Machala, L., Vodička, L a Zizler, J (eds.)(2008): V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích.
 3. Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl I a II, (1995, 1998), ur. P. Janoušek, Praha.
 4. Slovník české literatury po roce 1945, http://www.slovnikceskeliteratury.cz/
 5. Slovník české prózy 1945-1994 (1994), ur. B. Doukopil i M. Zelinský, Ostrava.
Dopunska literatura
 1. Nünning (ed.)(2006): Lexikon teorie literatury a kultury. Brno.
 2. Žena-jazyk-literatura. Sborník z mezinárodní konference Ústi nad Labem 3. až 5. září 1996. Ústi nad Labem.

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij