Praktikum stare povijesti I.

Naziv
Praktikum stare povijesti I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
117659
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Vještine primarne obrade pokretnih nalaza s protohistorijskih i antičkih nalazišta (čišćenje, razvrstavanje, dokumentiranje)
  2. Okvirno poznavanje značajki pisanih, predmetnih i likovnih i dr. izvora za staru povijest Istoka, Grčke, Rima i hrvatskog povijesnog prostora
  3. Poznavanje metoda rada na pisanim, predmetnim, likovnim dr. izvorima za staru povijest
  4. Vještina primjene navedenih metoda na izvore za staru povijest hrvatskog povijesnog prostora
  5. Vještine korištenja tiskanim i digitalnim izdanjima antičkih literarnih, epigrafskih i numizmatičkih izvora, poznavanje vjerodostojnih izdavača, izdavačkih nizova i baza izvornika i prijevoda
  6. Rekapitulacija ili usvajanje temelja gramatike klasičnog latinskog / grčkog jezika, korištenje priručnicima i rječnicima
  7. Iskustvo analize izvornoga teksta i vještine korištenja aparatom kritičkih izdanja
  8. Iskustvo i vještine mjerenja, čitanja, analize, transkripcije, tumačenja i stručnog opisivanja epigrafskih i numizmatičkih spomenika
  9. Snalaženje u terminologiji za opis grčkih i rimskih privatnih i javnih starina, pokretnih i nepokretnih spomenika
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij