Češke jezične vježbe II

Naziv
Češke jezične vježbe II
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
36059
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90

Cilj
Cilj kolegija Češke jezične vježbe 2 je razvijanje početne vještine slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na češkom jeziku i stjecanje komunikativne kompetencije na elementarnoj razini primjenjive u ograničenom broju situacija svakodnevne komunikacije.
Sadržaj
 1. Text: Ve zdravém těle zdravý duch. Zdravotní potíže. Nemoc. Instrumentál jednotného čísla.
 2. Deklinace substantiv typu „předseda“ a „soudce“. Konverzace: Sportování.
 3. Text: Praha – hlavní město České republiky. Pavel na návštěvě v Praze. Nominativ a vokativ množného čísla.
 4. Deklinace substantiv typu „růže“ ,„píseň“ a „kost“. Konverzace: Slovesa pohybu.
 5. Text: Kulturní život. Pražské jaro. Volný čas. Kondicionál. Genitiv množného čísla.
 6. Deklinace substantiv typu „město“ a „moře“. Konverzace: Pozvání.
 7. Text: Česko. Imperativ. Dativ a akuzativ množného čísla.
 8. Deklinace substantiv typu „kuře“ a „stavení“. Konverzace: Zeměpis.
 9. Text: Tučňák. Vejce. Zebra. Bourec. Housenka. Chameleón Deklinace osobních zájmen.
 10. Lokál a instrumentál množného čísla. Konverzace: Umíte studovat?
 11. Text: O Kateřince a tlustém červeném svetru. Příběh s revizorem. Deklinace – výjimky a obtížnější deklinace.
 12. Adverbia. Konverzace: Rostliny.
 13. Text: Cestování autostopem. Chvála pravé chvíle. O staré koleji.
 14. Tvorba a deklinace přivlastňovacích adjektiv „otcův“ a „matčin“. Konverzace: Vtipy.
 15. Ponavljanje. Objašnjavanje književnog teksta.

Ishodi učenja
 1. Prepoznavati i imenovati pojmove: imenica, pridjev, zamjenica, rod, konjugacija, sklonidba, broj, vid, vrijeme, način.
 2. Primjenjivati komunikacijske formule i ustaljene izraze češkog jezika u najčešćim situacijama svakodnevne govorne prakse (pozdravljanje, upoznavanje, obraćanje, telefonski razgovor, davanje savjeta, izražavanje ocjene, davanje komplimenta).
 3. Primjenjivati leksik potreban za razgovor o sebi i svojoj obitelji, vremenu, bojama, hrani, izgledu, odjeći, sportu, zdravlju, mjestu stanovanja, kulturi, prirodi u govoru i pisanom tekstu na češkom jeziku.
 4. Čitati i slušati s razumijevanjem i objašnjavati jednostavnije književne i stručne tekstove na češkom jeziku.
 5. Prepoznavati, razlikovati i primjenjivati glagolska vremena i konjugacijske oblike i glagolske načine.
 6. Prepoznavati, razlikovati i primjenjivati deklinacijske oblike imenica, pridjeva i zamjenica.
Metode podučavanja
Usmena prezentacija nastavnog materijala, korištenje udžbenika, interakcija sa studentima, uporaba pismenih i usmenih leksičko-gramatičkih zadataka, korištenje audiomaterijala i videomaterijala.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit obuhvaća gramatičko gradivo (70% pozitivnih odgovora u testu znanja), usmeni dio ispita nakon položenog pismenog ispita provjerava sposobnost komunikacije u svakodnevnim situacijama i sposobnost objašnjavanja književnih tekstova iz udžbenika. Studenti dobivaju potpis i pravo pristupanja ispitu ako ispune sve obveze: - redovno pohađanje nastave, - redovno obavljanje zadataka - pismenih i usmenih.

Obavezna literatura
 1. Novosad, Alen: Češki jezik I: Priručnik za učenje češkog jezika; FF-Press, Zagreb, 2011.
 2. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, Zagreb.
 2. Pravidla českého pravopisu. Praha: Český spisovatel, 2011.
 3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2001), Praha.
 4. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Zagreb.
 5. B. Havránek; A. Jedlička: Stručná mluvnice česká, Praha, Fortuna, 2002.

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar