Prepoznavanje obavijesti u tekstu

Naziv
Prepoznavanje obavijesti u tekstu
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52301
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Vrjednovati izrađena pravila na samostalno prikupljenom korpusu za evaluaciju.
 2. Definirati prepoznavanje i klasifikacija obavijesti u kontekstu lingvistike i računalne lingvistike.
 3. Identificirati temeljne nosioce obavijesti u tekstu prema konvencionalnoj specifikaciji.
 4. Kritički prosuđivati o području crpljenja obavijesti iz različitih perspektiva lingvistike i računalne znanosti.
 5. Opisati razliku između sustava za prepoznavanje i klasifikaciju naziva zasnovanih na pravilima i sustava zasnovanih na strojnom učenju.
 6. Kritički proširiti dijelove teksta koji mogu biti od osobitog značaja istraživaču ovisno o području koje se istražuje
 7. Odrediti strategije i usvojiti metodologiju za izradu gramatika za prepoznavanje i klasifikaciju naziva.
 8. Samostalno izraditi pravila za prepoznavanje i klasifikaciju naziva koristeći postojeći lingvistički alat.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar