Prepoznavanje riječi

Naziv
Prepoznavanje riječi
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
37158
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Nakon završenog kolegija Prepoznavanje riječi student će moći:
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Procijeniti primjenjivost pojedine metode istraživanja s obzirom na vrstu jezične patologije.
 2. Stručno argumentirati u raspravama o pitanjima iz psiholingvistike.
 3. Argumentirano procijeniti znanstvenu i stručnu literaturu iz područja psiholingvistike na hrvatskom i engleskom jeziku.
 4. Nabrojiti temeljne pojmove psiholingvistike.
 5. Nabrojati aktualne teorije iz područja jezične percepcije i produkcije.
 6. Obrazložiti razliku između psiholingvističkih modela istraživanja jezične obrade.
 7. Izdvojiti temeljna načela različitih modela jezične percepcije i produkcije.
 8. Analizirati glavne strukture i funkcije mozga uključene u jezičnu obradu.
 9. Prepoznati prednosti i nedostatke dijagnostike i rehabilitacije jezičnih patologija.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Erdeljac, V. (1997) Prepoznavanje riječi, SOL, Ibis, Zagreb
 2. Gernsbacher, M.A. (1994). Handbook of Psycholinguistics. San Diego: Academic Press.
 3. Marslen Wilson, W. D. (2000) Organising principles in lexical access and representation? A view across languages , u: A. Cutler, J.M. McQueen & R. Zondervan (Eds), Proceedings of the Workshop on Spoken Word Access Processes 19-22, Nijmegen, The Netherland
 4. Rodd, J. Gaskell, M.G., Marslen Wilson, W. D. (2000), Why are words with many senses recognised faster? International Journal of Psychology, 35, Jun/Aug 2000 (3-4), p27
 5. Marslen-Wilson, W.D. (1987) Functional parallelism in spoken word-recognition., Cognition, 25, 71-102.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar