Prevoditeljski praktikum II

Naziv
Prevoditeljski praktikum II
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
124518
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj je kolegija - dalji razvoj prevoditeljske kompetencije studenata za prevođenje s hrvatskog na švedski jezik; - upoznavanje studenata s načelima prevođenja za film i TV i stjecanje početnog iskustva u izradi podslova s hrvatskim prijevodom švedskog teksta; - upoznavanje studenata s načelima usmenog prevođenja i usvajanje temeljne kompetencije za prevođenje dijaloga i konsekutivno prevođenje sa švedskog na hrvatski.
Sadržaj
 1. Uvodne napomene o kolegiju; Usmeno prevođenje - pojmovi, vrste, osnovna načela
 2. Konsekutivno prevođenje - osnovna načela vježbe (jednojezično, dvojezično)
 3. vježbe konsekutivnog prevođenja sa švedskog na hrvatski, opće teme, bez bilješki; vježba prevođenja dijaloga
 4. vježbe konsekutivnog prevođenja, opće teme, bez bilješki vođenje bilješki - osnovna načela
 5. vježbe konsekutivnog prevođenja, opće teme, s bilješkama vježbe konsekutivnog prevođenja, stručna tema
 6. vježbe konsekutivnog prevođenja, stručna tema, s bilješkama simultano prevođenje - osnovna načela; praktičan rad iz kabine
 7. vježbe konsekutivnog prevođenja, stručna tema, s bilješkama
 8. AV prevođenje, uvodne napomene
 9. AV prevođenje, kriminalistički film
 10. AV prevođenje, kriminalistički film
 11. AV prevođenje, dječji film
 12. AV prevođenje, dječji film
 13. AV prevođenje, kratki intervjui različite tematike
 14. AV prevođenje, kratki intervjui različite tematike
 15. Ponavljanje gradiva i priprema za ispit

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći opisati vrste i osnovna načela usmenog prevođenja;
 2. konsekutivno prevoditi dijalog te srednje složene govore sa švedskog na hrvatski;
 3. razumjeti rad s opremom za simultano prevođenje;
 4. opisati i primijeniti osnovna načela prevođenja za film i TV pri izradi podslova;
 5. samostalno prevoditi različite vrste općih i stručnih tekstova srednje razine kompleksnosti u pojedinim tematskim područjima s hrvatskog na švedski jezik;
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Roderick Jones. 1998. Conference Interpreting Explained. Manchester, UK: St. Jerome
Dopunska literatura
 1. Norstedts Svenska ordbok (1999). Norstedts Ordbok
 2. Prismas Engelska Ordbok (1998). Norstedts Ordbok AB/Bokia
 3. Svensk-kroatiskt Lexikon (2001). Statens Skolverk
 4. Rječnik hrvatskoga jezika (2000). Zagreb: Školska knjiga
 5. Cecilia Wadensjö (1998) Kontakt genom tolk. Dialogos förlag
 6. Andrew Gillies (2005) Note-taking for consecutive interpreting - a short course. Manchester, UK: St. Jerom

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij