Češke jezične vježbe V.

Naziv
Češke jezične vježbe V.
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51872
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90

Cilj
Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na če škome na razini B1/B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Student će moći razumjeti duže razgovore i pratit će složenije razmjene mišljenja, kada je dovoljno upoznat s temom.
 2. Student će moći razumjeti glavne odrednice složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama.
 3. Student će biti u stanju aktivno se uključiti u diskusiju o poznatim temama, objasniti i zastupati svoje stavove, izraziti svoje osjećaje.
 4. Student će moći napisati razumljive tekstove na teme iz svakodnevnog života.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Bischofová, J. i sur. (1999): Čeština pro středně a více pokročilé. Praha.
 2. Bischofová, J. i sur. (1999): Pracovní sešit k učebnici ?Čeština pro středně a více pokročilé?. Praha.
 3. Menac, A. ? Sesar, D. ? Kuchar, R. (1998): Hrvatsko?češko?slovački frazeološki rječnik, Zagreb.
 4. Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. (1993), Praha.
 5. Profeta, D. ? Novosad, A. (1999): Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb.
 6. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Zagreb.
 7. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, Zagreb.
 8. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Karlík, P. ? Nekula, M. ? Rusínová, Z. (2000): Příruční mluvnice češtiny, Praha.
 2. kol.(1958 ? 1971), Slovník spisovného jazyka českého I. ? IV., Praha.
 3. Pala, K. ? Všianský, J. (1994): Slovník českých synonym, Praha.
 4. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2001), Praha.

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar