Prevođenje književnih tekstova

Naziv
Prevođenje književnih tekstova
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
117837
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje studenata s problematikom prevođenja, postupcima prevođenja poetskih i proznih tekstova, razvijanje vještine prevođenja.
Sadržaj
 1. 1.Uvod. Upoznavanje s ciljevima kolegija, sadržajima, studentskim obavezama. Rasprava o dosadašnjim iskustvima studenata s prevođenjem, o očekivanjima od kolegija i sl. Vrste prevođenja. Pojam «književno prevođenje» (KP). KP kao znanost. KP: teorija prevođenja. KP kao čimbenik međukulturalne komunikacije. Povijest književnih prijevoda u Ukrajini. Prijevodi ukrajinskih književnih djela u Hrvatskoj u novije vrijeme. Prijevodi hrvatskih književnih djela u Ukrajini u novije vrijeme.
 2. Gramatičke transformacije. Prevođenje ukrajinskih narodnih bajki na hrvatski.
 3. Leksičke transformacije. Prevođenje ukrajinskih narodnih bajki na hrvatski.
 4. Problem prevođenja vlastitih imenica. Upotreba transliteraciji u književnom prijevodu. Prevođenje ukrajinskih narodnih bajki na hrvatski.
 5. Prevođenje frazema. Prevođenje ukrajinskih narodnih bajki na hrvatski.
 6. Prevođenje dijalektizama i realija. Prevođenje ukrajinskih narodnih bajki na hrvatski.
 7. Prevođenje ekspresivnog leksika. Prevođenje s ukrajinskog pripovijedaka suvremenih ukrajinskih autora.
 8. Prevođenje autorskih neologizama. Prevođenje s ukrajinskog pripovijedaka suvremenih ukrajinskih autora.
 9. Međujezični homonimi. Prevođenje s ukrajinskog pripovijedaka suvremenih ukrajinskih autora.
 10. Specifičnost prevođenja poezije. Prevođenje odabranih poezija s ukrajinskog na hrvatski.
 11. Specifičnost prevođenja poezije. Prevođenje odabranih poezija s ukrajinskog na hrvatski.
 12. Doslovni (bukvalni) prijevod.
 13. Specifičnost prevođenja dramskih djela.
 14. Priprema za ispit.
 15. Diskusija o pojedinim pitanjima.

Ishodi učenja
 1. Primijeniti književnoznanstvena znanja u procesu prevođenja djela koja pripadaju različitim književnim rodovima.
 2. Uspoređivati i analizirati tekstove originala i prijevoda književnog djela.
 3. Uspoređivati i analizirati različite prijevode književnog djela sa stajališta "adekvatnosti" te lektorirati prijevode književnih djela.
 4. Samostalno prevoditi poeziju i prozna djela.
 5. Koristiti tiskana pomagala, suvremene informacijske tehnologije i alate u procesu pismenog prevođenja u svrhu kvalitetnijeg oblikovanja prijevoda.
Metode podučavanja
Usporedba i analiza prijevoda i originala, prevođenje različitih književnih tekstova od strane studenata, analiza tih prijevoda i kolektivna redakcija.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Ivir, V. (1984). Teorija i tehnika prevođenja. – Novi Sad: Centar “Karlovačka gimnazija”.
 2. Koptilov, V. (2003). Teorija i praktyka perekladu: Navčal’nyj posibnyk. – Kyjiv: Junivers.
 3. Korunec’, I. V. (2000). Teorija i praktyka perekladu (aspektnyj pereklad). – Vinnycja: Nova knyga.
Dopunska literatura
 1. 1.Menac, A., Kovalj, A.P. 1979. Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rječnik. Zagreb.
 2. Popović, M., Trostinska, R. (1989). “O međujezičnoj hrvatsko-ukrajinskoj homonimiji”. – U: Zagreb: Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 24. – Str. 71-80.
 3. Popović, M., Trostinska, R. (2003). “Frazeologizmi: 1. inverzivni ili reverzibilni, 2. međujezična frazeološka homonimija, 3. homoleksija”. – U: Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici. – Zagreb-Rijeka: HDPL. – Str. 625-633.
 4. Striha, M. (2006). Ukrajins’kyj hudožnij pereklad: Miž literaturoju i nacijetvorennjam. – Kyjiv: Fakt
 5. Striha, M. (2006). Ukrajins’kyj hudožnij pereklad: Miž literaturoju i nacijetvorennjam. – Kyjiv: Fakt.
 6. Užarević, J. (1991). “Umijeće prevođenja”. – U: Književna smotra, 83. – Zagreb. – Str. 126-129.
 7. Menac, A., Kovalj, A. P. (1979). Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rječnik. – Zagreb.
 8. Velykyj tlumačnyj slovnyk sučasnoji ukrajins’koji movy (Upor. Busel, V. T.) (2004). – Kyjiv.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij