Prevođenje književnih tekstova

Naziv
Prevođenje književnih tekstova
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118008
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente sa specifičnostima književnog prevođenja. Na izabranim primjerima ilustrirati jezične, stilske i kulturološke poteškoće i zamke umjetničkoga prevođenja s francuskog na hrvatski jezik. Studenti će kroz praktičan rad (samostalan i grupni) po završetku kolegija poboljšati kako interpretacijske tako i jezično-stilske vještine potrebne za književno prevođenje. Glavni je cilj kolegija osposobiti studente za samostalno prevođenje, tj. pomoći im da putem vlastitog rada i detaljne analize počinjenih pogrešaka razviju sposobnost prepoznavanja različitih jezično-stilskih nijansi i različitih autorskih glasova.
Sadržaj
 1. Amélie Nothomb: Le sabotage amoureux. Upoznavanje s opusom, djelom, književnim kontekstom i specifičnostima autoričina izričaja. Prevođenje odabranih ulomaka, analiza i rasprava pri problematičnim mjestima.
 2. Amélie Nothomb: Prevođenje odabranih ulomaka, analiza i rasprava pri problematičnim mjestima.
 3. Amélie Nothomb: Le sabotage amoureux. Prevođenje odabranih ulomaka, analiza i rasprava pri problematičnim mjestima.
 4. J.-M Gustave Le Clézio: La Montagne du dieu vivant. Upoznavanje s opusom, djelom, književnim kontekstom i specifičnostima autorova izričaja. Prevođenje odabranih ulomaka, analiza i rasprava pri problematičnim mjestima.
 5. J.-M Gustave Le Clézio: La Montagne du dieu vivant. Prevođenje odabranih ulomaka, analiza i rasprava pri problematičnim mjestima.
 6. J.-M Gustave Le Clézio: La Montagne du dieu vivant. Prevođenje odabranih ulomaka, analiza i rasprava pri problematičnim mjestima.
 7. J.-M Gustave Le Clézio: La Montagne du dieu vivant. Upoznavanje s opusom, djelom, književnim kontekstom i specifičnostima autorova izričaja. Prevođenje odabranih ulomaka, analiza i rasprava pri problematičnim mjestima.
 8. Hélène Cixous: Le Livre de Promethea. Upoznavanje s opusom, djelom, književnim kontekstom i specifičnostima autoričina izričaja. Prevođenje odabranih ulomaka, analiza i rasprava pri problematičnim mjestima.
 9. Hélène Cixous: Le Livre de Promethea. Prevođenje odabranih ulomaka, analiza i rasprava pri problematičnim mjestima.
 10. Hélène Cixous: Le Livre de Promethea. Upoznavanje s opusom, djelom, književnim kontekstom i specifičnostima autoričina izričaja. Prevođenje odabranih ulomaka, analiza i rasprava pri problematičnim mjestima.
 11. Michel Houellebecq: izbor iz poezije. Upoznavanje s opusom, djelom, književnim kontekstom i specifičnostima autorova izričaja. Prevođenje odabranih pjesama, analiza i rasprava pri problematičnim mjestima.
 12. Michel Houellebecq: izbor iz poezije. Prevođenje odabranih pjesama, analiza i rasprava pri problematičnim mjestima.
 13. Michel Houellebecq: izbor iz poezije. Prevođenje odabranih pjesama, analiza i rasprava pri problematičnim mjestima.
 14. Jean Echenoz: 14. Upoznavanje s opusom, djelom, književnim kontekstom i specifičnostima autorova izričaja. Priprema za završni rad.
 15. Jean Echenoz: 14. Analiza završnih radova - prijevoda odabranog ulomka iz djela.

Ishodi učenja
 1. 1. Učinkovito koristiti tiskane i elektroničke (internetske) rječnike, leksikone, savjetnike i druga jezična pomagala
 2. 2. U francuskom kao i u hrvatskom razlikovati književni standard od govornog jezika i dijalekata, stilski obilježen od neutralnog diskursa, te prepoznavati idiome, kolokacije i novokovanice
 3. 3. U izvornom tekstu utvrđivati jezične (gramatičke, sintaktičke i leksičke) i kulturološke probleme te izabrati primjeren prijevodni postupak modulacije, transpozicije, dogradnje ili redukcije
 4. 4. Identificirati autorove specifične poetičke strategije i obilježja, tj. stilske i retoričke manirizme, te stvarati njihove ekvivalente u prijevodu
 5. 5. U izvornom tekstu prepoznavati polisemiju, figure, ritmičke i zvučne efekte te stvarati njihove ekvivalente u prijevodu
 6. 6. Uključiti se na tržište rada kao prevoditeljski pripravnici, tj. prevoditi književne tekstove s francuskog na hrvatski uz nadzor urednika
Metode podučavanja
Izlaganje Power point Analiza prijevoda Grupna diskusija
Metode ocjenjivanja
Pisani radovi

Obavezna literatura
 1. Meshonnic, H, 1999. Poétique du traduire, Paris: Verdier,
 2. Ladmiral, J.R. 2007. Kako prevoditi: Teoremi za prvođenje, Zagreb: Politička kultura.
 3. Lefevre, A. 1992. Translation, History, Culture, London: Routledge
Dopunska literatura
 1. Snell-Hornby, M. 2006. The Turns of Translation Studies: New paradigms or shifting viewpoints?; Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 2. Venuti, L. 1995. The Translator’s Invisibility. A History of Translation, London: Routledge.
 3. Eco, U., 2006. Otprilike isto, Zagreb: Algoritam.

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij