Češke jezične vježbe VI

Naziv
Češke jezične vježbe VI
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
51874
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90

Cilj
Stjecanje jezičnih komunikacijskih kompetencija na če škome na razini B2/C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Student će moći razumjeti duže složenije tekstove.
 2. Student će moći sudjelovati u razgovoru u uobičajenim temama s izvornim govornicima, bez da to iziskuje veći trud bilo kojeg sudionika u razgovoru.
 3. Student će se uspjeti aktivno uključiti u diskusiju na aktualnu temu, objasniti svoj stav o problemu i navesti prednosti i mane različitih rješenja; izražavat će se kontinuirano i spremno.
 4. Student će vladati gramatikom u relativno visokoj mjeri i neće činiti greške koje bi mogle prouzročiti nerazumijevanje.
 5. Student će moći napisati razumljive tekstove na veliki izbor tema.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Bischofová, J. i sur. (1999): Čeština pro středně a více pokročilé. Praha.
 2. Bischofová, J. i sur. (1999): Pracovní sešit k učebnici ?Čeština pro středně a více pokročilé?. Praha.
 3. Menac, A., Sesar, D., Kuchar, R. (1998): Hrvatsko-češko-slovački frazeološki rječnik, Zagreb.
 4. Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. (1993), Praha.
 5. Profeta, D., Novosad, A. (1999): Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb.
 6. Ribarova, Z. (1991): Pregled češke gramatike s vježbama, Zagreb.
 7. Sesar, D. (2001): Češki u 30 lekcija, Zagreb.
 8. Sesar, D. (2002): Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Karlík, P., Nekula, M., Rusínová, Z. (2000): Příruční mluvnice češtiny, Praha
 2. kol.(1958 - 1971), Slovník spisovného jazyka českého I. - IV., Praha.
 3. Pala, K., Všianský, J. (1994): Slovník českých synonym, Praha.
 4. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2001), Praha.

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar