Prevođenje s hrvatskoga na latinski

Naziv
Prevođenje s hrvatskoga na latinski
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
51431
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
45

Cilj
Kolegij nudi praksu prevođenja različitih tekstova s hrvatskog na latinski: od pojedinačnih rečenica iz antičkog civilizacijskog konteksta, do modernih hrvatskih (kratkih) književnih i neknjiževnih tekstova. Pažnja je usmjerena na aktiviranje stečenog vokabulara i na usvajanje stilskih uzusa standardnog latinskog književnog jezika. Studenti razvijaju i produbljuju poznavanje latinskog, pristupajući mu s jedne u našim prilikama manje uobičanjene strane; aktiviraju usvojeni latinski vokabular; praktičnim radom osvješćuju i usvajaju osnove latinskoga njegovanog književnog izričaja; upoznaju lingvističke i civilizacijske različitosti izražavanja na latinskom u odnosu na moderan hrvatski pismeni i usmeni izraz.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Prevođenje rečenica
 3. Prevođenje rečenica
 4. Prevođenje rečenica
 5. Prevođenje rečenica
 6. Prevođenje kratkih tekstova (parafraze postojećih latinskih tekstova), osnove latinske elegancije
 7. Prevođenje kratkih tekstova (parafraze postojećih latinskih tekstova), osnove latinske elegancije
 8. Prevođenje kratkih tekstova (parafraze postojećih latinskih tekstova), osnove latinske elegancije
 9. Prevođenje kratkih tekstova (parafraze postojećih latinskih tekstova), osnove latinske elegancije
 10. Samostalni sastav na latinskom
 11. Samostalni sastav na latinskom
 12. Samostalni sastav na latinskom
 13. Samostalni sastav na latinskom
 14. Samostalni sastav na latinskom
 15. Rezime

Ishodi učenja
 1. prepoznati, opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u latinskom jeziku, usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 2. samostalno proizvesti iskaze na latinskom u skladu s ortografskim i ortoepskim, te morfološkim i sintaktičkim normama klasičnog latinskog
Metode podučavanja
jezična nastava; samostalan rad i izrada tjednih zadaća; prevođenje na strani jezik; upotreba rječnika; usvajanje vokabulara.
Metode ocjenjivanja
Pismeni radovi tijekom semestra (55% bodova); pismeni ispit od 45 minuta po svršetku semestra - prijevod zadanog teksta na latinski (30% mogućih bodova); kratak usmeni ispit - prijevod rečenica (20% bodova)

Obavezna literatura
 1. Žepić, M., Hrvatsko-latinski rječnik, Zagreb: Nediljko Dominović, 1993.
 2. Tekstovi i ostali radni materijali (dijele se tijekom nastave)
Dopunska literatura
 1. Maurach, Gregor, Lateinische Stilübungen : Ein Lehrbuch zum Selbstunterricht. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997.
 2. Nägelsbach, Karl Friedrich von, Lateinische Stilistik / besorgt von Iwan Müller, Nürnberg: Konrad Geiger, 1905.
 3. Žepić, M., Latinske i hrvatske zadaće o skladnji latinskoga jezika, Zagreb: Kr. sveučilišna knjižara Fr. Suppana (Kugli i Deutsch), 1902.

Izborni predmet na studijima
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar