Prevođenje sa slovenskoga na hrvatski jezik

Naziv
Prevođenje sa slovenskoga na hrvatski jezik
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
125449
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
60

Cilj
Kontinuirano uvoditi studente u mogućnosti unaprjeđenja prevoditeljske prakse. Tijekom rada u kolegiju razvija se komunikacijska i prijevodna kompetencija studenata, kao i osjećaj za iznijansiranu upotrebu jezičnih sredstava u polaznom i u ciljnom jeziku.
Sadržaj
 1. Usporedba i analiza postojećih prijevoda i izvornih tekstova, pisanje sažetaka (u izvornom i ciljnom jeziku
 2. Prevođenje zahtjevnijih tekstova sa slovenskoga na hrvatski
 3. Analiza studentskih prijevoda i pogrešaka

Ishodi učenja
 1. Osposobljenost studenata za prevođenje književnoumjetničkih tekstova sa slovenskoga na hrvatski.
 2. Ovladavanje osnovama profesionalne prevoditeljske kompetencije (služenje elektronskim i tiskanim resursima, dokumentacija, strucna terminologija, suradnja sa stručnjacima iz pojedinih područja, rad na prevoditeljskim projektima).
Metode podučavanja
Usporedba i analiza postojećih prijevoda i izvornih tekstova, pisanje sažetaka (u izvornom i ciljnom jeziku), prevođenje zahtjevnijih tekstova sa slovenskoga na hrvatski, analiza studentskih prijevoda i pogrešaka
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano ocjenjivanje pismenih zadaka, prijevoda i analiza prevedenih tekstova tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Strani jezik u dodiru s materinskim jezikom (1992). zbornik radova HDPL, ur. Marin Andrijašević i Yvonne Vrhovac. Zagreb.
 2. Douglas ROBINSON (1997). Becoming a Translator, An Introduction to the Theory and Practice of Translation, Routledge, London i New York
Dopunska literatura
 1. Umberto ECO (1990). The Limits of Interpretation, Bloomington, Indiana University Press
 2. Vladimir IVIR (1969). Contrasting via translation: formal correspondence vs. translation equivalence, u: YSCECP: B. Studies 1, Zagreb, Zavod za lingvisitku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 13-25
 3. Vladimir IVIR (1981). Formal correspondence vs. translation equivalence revisited, u: Poetics Today 2 (4) , 51-59

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij