Prijevodne memorije kao prevodilački alati

Naziv
Prijevodne memorije kao prevodilački alati
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
5
Šifra
117605
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Cilj kolegija jest upoznati studente s ulogom, načinom izrade i integracijom prijevodnih memorija, mogućnostima rada i istraživanja te mogućnostimma integracije s drugim alatima i izvorima. Kolegij sadrži teorijski dio, samostalan praktičan rad i seminarski rad u patu. U teorijskom dijelu studenti će se upoznati s ulogom, načinom izgradnje prijevodnih memorija, vrstama alata i lokalizacijom. Stečeno znanje praktično će primijeniti upotrebom različitog softvera za izradu prijevodnih memorija integriranih s drugim izvorima, kao što su glosari, rječnici i programi za strojno prevođenje. Nakon izgradnje memorija, koristit će i analizirati alate za ekstrakciju terminologije. Kroz seminarski rad studenti će provesti istraživanje u paru i prezentirati ga na nastavi.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje; Primjena prijevodnih memorija
 2. Što su prijevodne memorije. Formati. Integrirani sustavi automatskog prevođenja i prijevodnih memorija. Primjena, ograničenja i prednosti. Demonstracija alata.
 3. Uloga korpusa u izgradnji prijevodnih memorija. Postupci prikupljanja korpusa. Primjena korpusa za statističko prevođenje, za prijevodne memorije. Segmentacija teksta. Primjeri i analiza.
 4. Uloga terminološke baze u integraciji s prijevodnim memorijama. Termini kolokacije. Uvjeti za razvoj terminoloških baza. Rad s alatima za ekstrakciju terminologije. Evaluacija rezultata.
 5. Sravnjivanje tekstova primjenom odgovarajućeg alata. Utjecaj segmentacije na izgradnju prijevodnih memorija. Evaluacija pogrešaka.
 6. Prijevodne memorije izrađene od pravne stečevine (Acquis Communautaire) i Europarl izvor. Prevodilački alati u EU (prijevodne memorije integrirane s drugim alatima).
 7. Evaluacija samostalnih i integriranih alata. Evaluacijske metrike.
 8. Rad s prijevodnim memorijama. Kreiranje i izrada prijevodne memorije (primjenom nekog od alata npr. Trados Studio, Atril, MemoQ, Wordfast, GeoWorkz, i sl.).
 9. Nadopunjavanje postojeće prijevodne memorije.Prakičan rad s prijevodnim memorijama. Prikaz istraživanja.
 10. Kontrola kvalitete. Integracija glosara, terminološke baze. Primjena u poslovanju
 11. Primjena korpusa u prijevodnim memorija. Mogućnosti povezivanja s drugim alatima za obradu jezika.
 12. Uloga novoda područja u obradi tekstova. Upravljanje dokumentacijom. Upravljanje dokumentacijom u poslovnom procesu.
 13. Lokalizacija: analiza i primjena. Prikaz odgovarajućeg alata za lokalizaciju. Uloga lokalizacije u poslovanju.
 14. Integracija prijevodne memorije s drugim alatima, npr. alatima za auotmatsko prevođenje,za govorne tehnologije illi za jezični inženjering. Prikaz, analiza, primjena.
 15. Prikaz projekata i srodnih kolegija na europskim sveučilištima. Završno predavanje.

Ishodi učenja
 1. • Planiranje, organizacija, provođenje istraživanja i analiza primjene prijevodnih memorija, stjecanje prezentacijskih i komunikacijskih vještina
 2. • Analiza i rješavanje potreba korisnika iz područja prevodilačkih tehnologija te prijenos znanja
 3. • Razvoj vještina učenja koje omogućuju cjeloživotno obrazovanje
 4. • Stjecanje znanja i vještina vezanih uz postupke sravnjivanja, segmentacije, evaluacije paralelnih korpusa
 5. • Analiza i evaluacija postojećih prijevodnih memorija, terminoloških baza, online rječnika i tezaurusa koje se koriste u EU te usporedba s izvorima za hrvatski jezik
 6. • Primjena i analiza različitih alata za izgradnju prijevodnih memorija ovisno o dostupu (SDL, GeoWorkz, Wordfast, Atril, memoQ dr.)
 7. • Razumijevanje uloge lokalizacije i načina integracije različite vrste softvera
 8. • Primjena i analiza različitih alata u izgradnji terminoloških baza i integracija s prijevodnim memorijama
 9. • Primjena konkordancije i drugih izvora u integraciji s drugim metodama i alatima jezičnog inženjeringa
 10. • Uočavanje mogućnosti integracije prijevodnih s drugim tehnologijama u prevođenju (sustavi za automatsko prevođenje, terminološke baze, konkordancije i dr.) i sustavima za prijenos informacija
 11. • Korištenje, primjena i prenošenja znanja iz upravljanja integriranim prevodilačkim sustavima
 12. • Kritičko prosuđivanje u području poslovnih mogućnosti
 13. • Stjecanje znanja vezanih uz ulogu, način izgradnje i mogućnosti primjene prijevodnih memorija
Metode podučavanja
Način izvođenja nastave: klasično i primjenom sustava za e-učenje – Predavanja – teorijski dio – Vježbe – kroz samostalne zadatke – Seminar – kroz samostalni ili timski rad
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje: – Pohađanje nastave 10% – Izvršeni zadaci na vježbama 10& – Seminarski rad 20% – Pismeni/ usmeni 60% Način ocjenjivanja pismenog: 90-100% = odličan(5) 75-90% = vrlo dobar (4) 60-75% = dobar(3) 50-60% = dovoljan(2)

Obavezna literatura
 1. Seljan, Sanja et al. Computational Language Analysis: Computer-Assisted Translation and e-Language Learning. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2012. V+360 str. (odabrana poglavlja)
 2. Seljan, Sanja; Pavuna, Damir. Translation Memory Database in the Translation Process // Proceedings of the 17th International Conference on Info rmation and Intelligent Systems IIS 2006. Varaždin : FOI, 2006, 327-332
 3. Seljan, Sanja; Tadić, Marko; Agić, Željko; Šnajder, Jan; Dalbelo Bašić, Bojana; Osmann; Vjekoslav. Corpus Aligner (CorAl) Evaluation on English-Croatian Parallel Corpora. Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC’10), Malta
 4. Seljan, Sanja; Gašpar, Angelina; Pavuna, Damir. Sentence Alignment as the Basis For Translation Memory Database. // INFuture2007-The Future of Information Sciences: Digital Information and Heritage. Zagreb: Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, 2007, 299-311
 5. Cruz-Lara, S; Bellalem, N; Ducret, J; Kramer, I.Interoperability between translation memories and localization tools by using the MultiLingual Information Framework, EAMT 2006.
 6. Sandrini, Peter. Localization and Translation. MuTra Journal, Vol. 02, 2008
 7. The DGT Multilingual Translation Memory of the Acquis Communautaire: DGT-TM (http://langtech.jrc.it/DGT-TM.html)
 8. DGT of EU: Translation Tools and Workflow, 2007.
 9. SDL Trados Studio 2014 (http://www.sdl.com/products/sdl-trados-studio/)
Dopunska literatura
 1. Seljan, Sanja. Translation Technology as Challenge in Education an Business. Informatologia 44 (2011), 4, 279-286
 2. Brkić, Marija; Seljan, Sanja; Bašić Mikulić, Božena. Using Translation Memory to Speed up Translation Process // The Future of Information Sciences: INFuture 2009 - Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, H. ; Seljan, S. ; Bawden, D. ; Lasić-Lazić, J. ; Slavić, A. (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2009. Str. 353-363.
 3. Kučiš, Vlasta; Seljan, Sanja; Klasnić, Ksenija. Evaluation of Electronic Translation Tools Through Quality Parameters // The Future of Information Sciences: INFuture2009 - Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, H. ; Seljan, S. ; Bawden, D. ; Lasić-Lazić, J. ; Slavić, A. (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2009. Str. 341-351.
 4. Seljan, Sanja; Agić, Željko; Tadić, Marko. Evaluating Sentence Alignment on Croatian-English Parallel Corpora // Proceedings of the 6th International Conference on Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages / Tadić, Marko ; Dimitrova-Vulchanova, Mila ; Koeva, Svetla (ur.). Zagreb : Croatian Language Technologies Society, 2008. 101-108
 5. Localization Guide – Multilingual Computing, 2009
 6. Jost Zetzshe: A Translator's Tool Box—A Computer Primer for Translators, International Writer's Group, 2014. (http://www.internationalwriters.com/toolbox/)
 7. Seljan, S.; Gašpar, A. Primjena prevoditeljskih alata u EU i potreba za hrvatskim tehnologijama. Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality. Zagreb: HDPL, 2009. Str. 617-625.
 8. Seljan, Sanja; Agić, Željko; Tadić, Marko. Evaluating Sentence Alignment on Croatian-English Parallel Corpora // Proceedings of the 6th International Conference on Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages / Tadić, Marko ; Dimitrova-Vulchanova, Mila ; Koeva, Svetla (ur.). Zagreb : Croatian Language Technologies Society, 2008. 101-108
 9. Francie Gow. Metrics for Evaluating Translation Memory Software, 2003. (MA thesis, Ottawa, Kanada)
 10. C. Callison-Burch; C. Bannard; J. Schroeder. A Compact Data Structure for Searchable Translation Memories. EAMT 2005. 59–65.
 11. Austermühl, Frank. Electronic Tools for Translators. Manchester: St. Jerome. 2005.
 12. TM Survey 2006 (http://www3.imperial.ac.uk/portal/pls/portallive/docs/1/ 7307707.PDF)
 13. Muñoz Sánchez, P. Electronic Tools for Translators in the 21st Century, 2006. http://accurapid.com/journal/38tools.htm
 14. Translation Service of the EU: Translating for Multilingual Community, 2002. (http://ec.europa.eu/dgs/translation/bookshelf/booklet_2002_en.pdf)
 15. EAGLES – Evaluation of NLP Systems – Benchmarking translation memories
 16. LISA OSCAR Standards (http://www.gala-global.org/lisa-oscar-standards)

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij