Prijevodne vježbe 2 (francuski - hrvatski)

Naziv
Prijevodne vježbe 2 (francuski - hrvatski)
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
124286
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Cilj je ovog kolegija da samostalnim prevođenjem kao i analizom vlastitih i tuđih prijevoda studenti razvijaju svoje umijeće, te ulaze u svijet stručnog prevođenja vezanog za europske institucije i aktualna pitanja. Kolegij obuhvaća prevođenje općejezičnih tekstova s francuskog na hrvatski jezik.
Sadržaj
 1. područje europskih institucija politike i gospodarstva EU
 2. područje europskih institucija politike i gospodarstva EU
 3. vježbe na satu
 4. kontrolni rad
 5. vježbe na satu
 6. područje aktualnih socijalnih tema u Francuskoj
 7. područje aktualnih socijalnih tema u Francuskoj
 8. vježbe na satu
 9. kontrolni rad
 10. područje aktualnih socijalnih tema u Francuskoj
 11. područje aktualnih socijalnih tema u Francuskoj
 12. kontrolni rad
 13. vježbe na satu
 14. područje aktualnih kulturnih tema u Francuskoj
 15. finalni kontrolni rad

Ishodi učenja
 1. Iz upotrebne prakse materinskog jezika izdvojiti osobito problematične elemente odnosno uvriježene pogreške te razlikovati prihvatljive od neprihvatljivih izraza i struktura
 2. Učinkovito koristiti tiskane i elektroničke (internetske) rječnike, leksikone, savjetnike i druga jezična pomagala
 3. U francuskom kao i u hrvatskom razlikovati književni standard od govornog jezika i dijalekata, stilski obilježen od neutralnog diskursa, te prepoznavati idiome, kolokacije i novokovanice
 4. Procjenjivati i odabirati sinonime prema pripadnosti jezičnim registrima i tehničkim žargonima te primjenjivati retorička i stilska sredstva svojstvena pojedinim područjima znanja, djelatnostima i medijima
 5. U izvornom tekstu utvrđivati jezične (gramatičke, sintaktičke i leksičke) i kulturološke probleme te izabrati primjeren prijevodni postupak modulacije, transpozicije, dogradnje ili redukcije
Metode podučavanja
Vježbe uz aktivno sudjelovanje studenata.
Metode ocjenjivanja
Ocjena rada studenata temelji se na tri domaća rada i tri kontrolna rada.

Obavezna literatura
 1. Le Calvé Ivičević, Evaine. 2012. Lectures en traductologie, elektronska skripta (internet)
 2. Putanec, V. : Francusko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb
 3. http://hjp.novi-liber.hr/
 4. http://pravopis.hr/
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij