Prijevodne vježbe 2 (hrvatski-francuski)

Naziv
Prijevodne vježbe 2 (hrvatski-francuski)
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
124287
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Cilj je ovog kolegija da studenti prevode općejezične tekstove s hrvatskog na francuski jezik. Primjenjuje se dvostruki postupak, odnosno sistematizirano proučavanje pojedinačnih poteškoća nakon čega slijedi kontekstualizirano prenošenje značenja na ciljni jezik. Samostalnim prevođenjem kao i analizom vlastitih i tuđih prijevoda studenti će razvijati svoje umijeće. Kolegij će se baviti tekstovima o aktualnim temama. Cilj je ovog kolegija da studenti razviju vještine potrebne za prevođenje uz korištenje običnim pomagalima za prevođenje.
Sadržaj
 1. Présentation
 2. Exercices en classe.
 3. Construction: makar.
 4. Application pratique.
 5. Exercices en classe.
 6. Contrôle sur table.
 7. Construction: kamoli.
 8. Application pratique.
 9. Exercices en classe.
 10. Terminologie: droit du travail.
 11. Application pratique.
 12. Exercices en classe.
 13. Terminologie: contrefaçons.
 14. Exercices en classe.
 15. Contrôle sur table final.

Ishodi učenja
 1. Odslušani će predmet omogućiti studentu da: poveže teorijska znanja iz prevođenja s već stečenim znanjima;
 2. uklopi vještine prevođenja u već stečene vještine;
 3. kritično i analitično pristupa konkretnom tekstu;
 4. uspješno surađuje s drugim studentima;
 5. uspješno analizira tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za kvalitetno prevođenje tekstova;
 6. prepozna teorijske pojmove iz prevođenja;
 7. primjenjuje prevodilačke spoznaje i strategije na konkretnim tekstovima;
 8. služi se rječnicima, referentnim djelima, te drugim pomagalima potrebnim u procesu prevođenja;
 9. konstruktivno surađuje s drugim studentima prilikom prevođenja i analize nekog teksta;
 10. gradi osjećaj odgovornosti prema postavljenom zadatku.
Metode podučavanja
Vježbe na satu uz aktivno sudjelovanje studenata. Power-point prezentacije.
Metode ocjenjivanja
Ocjena rada studenata temelji se na tri domaća rada i tri kontrolna rada.

Obavezna literatura
 1. Le Calvé Ivičević, Evaine. 2012. Lectures en traductologie, skripta (internet)
 2. Mounin, Georges. 1998. Les problèmes théoriques de la traduction, Paris: Gallimard
 3. Vinay, Jean-Paul et Darbelnet, Jean. 1977. Stylistique comparée du français et de l'anglais, Paris: Didier
 4. Grevisse, Maurice: Précis de grammaire française, Duculot, Gembloux
 5. Grevisse, Maurice: Le Bon Usage, Duculot, Gembloux
 6. www.cnrtl.fr
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij