Prijevodne vježbe III

Naziv
Prijevodne vježbe III
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
117772
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Stjecanje dijela jezičnih komunikacijskih kompetencija na razini C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Usmena i pismena obrada dužih i složenijih publicističkih, stručnih i beletrističkih tekstova. Razumijevanje, prepričavanje, raščlanjivanje teksta. Prepoznavanje stilskih obilježja i strukturiranosti teksta. Konverzacija i diskusije o određenim temama. Vježbanje pismenoga izražavanja, pisanje sastavaka na zahtjevnije teme. Uvid u tehnike usmenoga konsekutivnoga i simultanog prevođenja te pismenoga prevođenja. Priprema samostalnoga studentskoga usmenog izlaganja.
 2. Naglasak kolegija je na prevođenju stručnih i beletrističkih tekstova sa slovačkoga na hrvatski jezik te kraćih tekstova s hrvatskoga na slovački jezik, kao i na vježbanju konsekutivnoga i simultanog prevođenja.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći primijeniti stečena znanja i donositi samostalne odluke u prevođenju zahtjevnijih stručnih i jednostavnijih beletrističkih tekstova sa slovačkoga na hrvatski jezik i kraćih tekstova na slovački jezik;
 2. znati će se služiti različitim rječnicima i jezičnim priručnicima;
 3. moći će identificirati razne prevoditeljske postupke u prijevodnom tekstu;
 4. komentirati tekst s lingvostilističkoga i kulturološkoga gledišta;
 5. argumentirati vlastite prevoditeljske strategije i rješenja,
 6. samostalno napisati opsežniji strukturirani tekst o složenoj temi na slovačkom jeziku, izražavajući svoj stav i birajući odgovarajući stil;
 7. diskutirati na zadanu temu na slovačkom jeziku i prezentirati svoje stavove.
Metode podučavanja
Uz kraća izlaganja i mentorski rad, predviđa se grupni, timski i individualni rad uz korištenje tekstualnih, audio i vizualnih nastavnih pomagala i alata te interneta.
Metode ocjenjivanja
Usmene i pismene provjere znanja tijekom semestra, redovno obavljanje zadataka (prijevodi, proširivanje vokabulara, vježbe, sudjelovanje u diskusijama, izrada pismenih domaćih zadataka). Studenti su dužni u seminarskom radu obraditi jednu knjigu iz ponuđene literature te prevesti dogovoreni broj kartica teksta s hrvatskoga jezika na slovački. Završna ocjena formira se na temelju ispunjenih zadataka tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Anić, V.: Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb 2007.
 2. Bagić, K.: Rječnik stilskih figura. Zagreb 2012.
 3. Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava 2003.
 4. Ivir, V.: Teorija i tehnika prevođenja. Sremski Karlovci, 1978.
 5. Kursar, M. – Sesar, D.: Slovačko-hrvatski i hrvatsko-slovački praktični rječnik s gramatikom. Zagreb 2005.
 6. Mistrík, J.: Štylistika, Bratislava 1984.
 7. Oraić Tolić, D.: Akademsko pismo. Zagreb 2011.
 8. Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb 2000.
 9. Silić, J.: Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb 2006.
 10. Synonymický slovník slovenčiny, Bratislava 1995.
Dopunska literatura
 1. Bassnett, Susan: Translation Studies. Third Edition. New York 2002.
 2. Dolník, J.: Jazyk – človek – kultúra. Bratislava 2010.
 3. Findra, J.: Štylistika slovenčiny. Martin 2004.
 4. Findra, J.: Štylistika slovenčiny v cvičeniach. Martin 2005.
 5. Gromová, E.: Úvod do translatológie. Nitra 2009.
 6. Gromová, E. – Hrdlička, M. – Vilímek, V.: Antologie teorie odborného překladu (výběr z prací českých a slovenských autorů). Ostrava 2010.
 7. Horák, E.: Srbochorvátsko-slovenský a slovensko-srbochorvátsky slovník. Bratislava 1991.
 8. Chiméra prekladania. Antológia slovenského myslenia o preklade. Ur.: D. Sabolová. Bratislava 1999.
 9. Keníž, A.: Úvod do komunikačnej teórie tlmočenia. Bratislava 1986.
 10. Levý, J.: Umění překladu. Praha 1998.
 11. Mistrík, J.: Gramatika slovenčiny. Bratislava 1994.
 12. Pauliny, E.: Krátka gramatika slovenská. Bratislava 1997.
 13. Premur, K.: Teorija prevođenja. Dubrava 1998.
 14. Tomasović, M.: Traduktološke rasprave. Zagreb 1996.
 15. Vajdová, Libuša: Sedem životov prekladu. Bratislava 2009.

Obavezan predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij